English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת תרומה

שו"ת במראה הבזק: אכילת דג טרף, לצורך מניעת מחלותמונטוידיאו, אורוגואי                              Montevideo, Uruguay   

כסלו, ה'תשנ"ו

 

שאלה

לאחרונה התחילו לייצר כאן מזון בעל תכונות תזונתיות ורפואיות העשוי מדג ה"קריל". דג זה איננו כשר. בעלי המקום מבקשים לייצא את המזון המיוחד לארץ. הם טוענים שיש בו תכונות מרפא להרבה מהמחלות המודרניות כולל סרטן.

הייתי מבקש את חוות דעתכם, האם יש מקום להשתמש בדג טרף במקרה בו הוא משמש כמזון רפואי. כמות הדג היא ללא ספק לא בטלה בשישים.

 

תשובה

מאכל בעל תכונות רפואיות המיוצר בעיקר מדג שאינו כשר ונאכל כדרך אכילתו, אסור באכילה לחולים שאין בהם סכנה, וכל שכן שהוא אסור לבריאים לאוכלו1. כמובן שאי-אפשר אפוא לתת הכשר למאכל כזה2.

 

__________________________________

1

    נפסק בשו"ע (יורה דעה סי' קנה סעיף ג) שאין להתיר לאכול איסור תורה לרפואה שלא במקום סכנה, אלא אם כן הוא נאכל שלא כדרך הנאתן. אמנם לגבי שמן-דגים בלבד לימד ה"דבר משה" (מהורדנקא) זכות על הנוהגים לשתותו, אך ה"דרכי תשובה" (סי' קנה ס"ק כח) דחה דבריו.

2   

     במקרה שמאכל זה יומלץ על-ידי רופא לחולה שיש בו סכנה, ואין לו למאכל תחליף כשר, עדיף שיאכלו ללא הכשר, מאשר שניתן הכשר כללי שעלול להכשיל חולים שאין בהם סכנה ואף בריאים.

אם בתהליך העיבוד איבד הדג שֵם אוכל, עיין ב"במראה הבזק" (ח"א שאלה מו, שאלה ב במהדורה הראשונה ובהערה 2 שם).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

 

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.