English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת בהר בחוקותי

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

מתווך שהסתיר עובדות מרוכשים
'ארץ חמדה גזית' בית שמש / שבט ה'תשע"ב / תיק מס' 71099

דיינים:
הרב אלעזר שנקולבסקי, הרב מנחם קופרמן, הרב ניר ורגון

המקרה בקצרה:
מתווך דירות הראה לתובעים דירה מסוימת לצורך רכישה, אולם, הוא לא הודיע להם שהדירה שייכת לבתו וחתנו. לבסוף נחתם זיכרון דברים בין הצדדים, שבוטל לאחר זמן קצר, משום שהתגלו פגמים בדירה. שולם למתווך עבור התיווך כבר 15,000 ₪ שהתובעים תובעים בחזרה. משום שלטענתם המתווך הסתיר את הפגמים שבדירה באופן מודע, והסתיר את העובדה שבתו היא בעלת הדירה בניגוד לחוק המתווכים, וכן בגלל שהעסקה בוטלה. לטענת הנתבע הוא לא ידע על הפגמים שהיו בדירה, ובין הצדדים נחתם חוזה, ולכן שכרו מגיע לו, הוא לא תובע יותר ממה שכבר קיבל.

פסק הדין:
תביעת התובעים נדחית. 

נימוקים בקצרה:

א. האם זיכרון דברים הוא הסכם מחייב?
ההסכם עליו חתמו הצדדים לעסקת המכר הוא הסכם מחייב, למרות שהצדדים חתמו רק על זיכרון דברים. אמנם בפסקי בית המשפט העליון נדונה השאלה היא האם חתימה על זיכרון דברים מחייבת, אולם, מסקנתם שם היא שאם עולה מהמסמך גמירות דעת של הצדדים הרי שהמסמך מחייב. במקרה שלפנינו חתמו הצדדים על זיכרון דברים מפורט הקובע את זמני התשלום ומועד מסירת החזקה, ונכתב בו במפורש שהוא מחייב כהסכם סופי.
לפיכך, קבע בית הדין כי יש תוקף של הסכם לזיכרון הדברים שנחתם.

ב. האם ביטול העסקה על ידי הצדדים מבטל את זכאות המתווך לשכר?
באופן עקרוני משלמים למתווך לאחר חתימת הסכם, ולכן נקודת המוצא היא שהתובע חייב לשלם למתווך דמי תיווך. אלא שהשאלה כאן היא האם ביטול העסקה, מבטל למפרע את החיוב בדמי תיווך? בשו"ת שער אפרים (קנ) נכתב שבמקרה שהצדדים חתמו הסכם מחייב, אף אם ביטלו אותו אחר כך הם מחוייבים לשלם למתווך את שכרו. וכן כתב בשו"ת באר עשק (מח, פה). דבריו של השער אפרים צוטטו כדבר מוסכם על ידי פוסקים רבים (חקרי לב חו"מ קלו; מלמד להועיל או"ח מ, ועוד).

על כן אין בביטול העסקה כדי לפגוע בזכותו של המתווך לדמי תיווך. 

ג. טענה להטעיית התובעים על ידי הנתבע
הטענה שהנתבע היה שותף בהטעיה של התובעים, והוא זה שגרם לביטול העסקה לא הוכחה. וודאי שיש מקום למתיחת ביקורת על הנתבע שהסתיר מהתובעים את הקשר בינו לבין בעלי הדירה, אולם הסתרת עובדה זו אינה עילה לביטול ההסכם שביניהם. אמנם יש בכך עבירה על חוק המתווכים, אלא ששכרו של הנתבע שולם לו שלא על פי דרישות נוספות של החוק, שהרי לא נחתם ביניהם חוזה, לכן הוא אינו חייב להשיב את השכר שקיבל. בנוסף יש להעיר שדייני בית הדין לא מקבלים את כל סעיפי חוק המתווכים כהלכה מחייבת (פס"ד 69062 ו- 70022), אמנם אין לכך נפקא מינה במקרה זה. 

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

נתנאל בן שרה זהבה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.