English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת במדבר

שו"ת במראה הבזק: פתיחת נעילה חשמלית בשבת במקום סכנהשטוקהולם, שוודיה                             Stockholm, Sweden

תשרי, תש"ן

(מתוך ח"א)

 

שאלה
בבניינים המודרניים, בפתח הכניסה יש כפתור שצריך לדוחקו ובזה הדלת נפתחת, כי המנעול מחובר לחוט עלקטרי מגנט, וע"י הדחיקה בכפתור מתעורר העלקטרי מגנט ופותח את המנעול. ידוע, שכל דחיפה או דחיקה של עלקטרי מתהווה עי"ז ניצוצות, שהם המעוררים לפעולה. האם מותר לפתוח את הדלת בשבת, ע"י דחיקת הכפתור, או לא?
במרכז היהודי אשר בשטוקהולם, הדלת נפתחת באותה צורה משום הביטחון נגד טרור.

תשובה
א. המחבר מעגל חשמלי: כתבו האחרונים, שאע"פ שלא נעשית מלאכת שבת ע"י הזרם, וכגון: שמפעיל מכשיר חשמלי שאין בו אש – הרי זה אסור בשבת משום מוליד1, או משום בונה, או משום מכה בפטיש2 ולכן, אסור ללחוץ על הכפתור שגורם לפתיחת הדלת כיוון שעי"כ נסגר מעגל חשמלי.

ב. במרכז היהודי, שהדלת נפתחת בצורה זו מסיבות ביטחוניות, מכיוון שזהו פיקוח נפש, מותר ללחוץ בשבת. אך רצוי, שייעשה ע"י גוי (שומר) או בשינוי (כגון בגב היד)3 4 5 6.

ג. מכון צמ"ת מתמחה בפתרונות הלכתיים בנושאים חיוניים. כגון: ביטחון ורפואה, ויכולים להציע מתג גרמא.כתובתם: מכון צמ"ת, אלון שבות, גוש עציון.
טלפון: 02-9931442, פקס: 02-9931889. (מחו"ל, הקידומת היא -972-2).

______________________________________________ 
1 שו"ת בית יצחק יו"ד ח"ב, במפתחות לסימן ל"א. מנחת יצחק, ח"ג, סימן ל"ח. אנציקלופדיה תלמודית, חלק י"ח, עמוד קס"ג-קס"ה, ובהערות; 111, 109, 108, 102, 101.
2 חזו"א, או"ח סימן נ', סק"ט. ועיין באנציקלופדיה תלמודית שם, בהערות; 122, 116, 115 וכן בעמוד תר"נ.
3 עיין מסכת כתובות, דף ס', ע"א.
4 עיין שו"ע או"ח, סימן שכ"ח, ס"ד. ובמשנ"ב, ס"ק י"ד. ובביאור הלכה, ד"ה "כל שרגילים וכו'".
5 רצוי, להפעיל את מכשיר הגרמא כלאחר יד.
6 לשאלת הפעלת מערכת מסוג זה בבית פרטי עיין לקמן שאלה כט.

 

קיטו, אקוואדור                                          Quito, Ecaudor

אב, תש"ן

(מתוך ח"א)

 

מערכת ביטחון חשמלית בשבת, בבית פרטי

שאלה
ראיתי בפיסקיכם1 שמערכת ביטחון חשמלית – בשער הקהילה בשטוקהולם – מותרת בהפעלה מטעמי פיקוח נפש. בקיטו שבאקוודור, כמעט בכל בית – כולל הבית של הרב – מותקנת מערכת כזאת. המצב הבטחוני באקוודור לא גרוע כמו בפרו ובקולומביה שכנינו. בכל אופן, אין לזלזל בעירנות – אפי' לשעה קלה – גם אצלינו. האם אפשר להפעיל מערכת בטחונית חשמלית, גם בבית פרטי של הרב, בתנאים כאלו?

תשובה
מערכת הביטחון החשמלית – המותקנת בשער הקהילה –  שהותרה1, היתה אך ורק משום חשש פיקוח נפש. אך בגוונא שאין פיקוח נפש, אין להתיר (אפילו אם חילול השבת נעשה בגרמא). ולכן, אין דינו של יחיד – שיכול לשהות בבית כל השבת – כדין ציבור.

________________________________________________ 
1 עיין לעיל שאלה כח.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

נתנאל בן שרה זהבה

בנימין בן שולמית

שרה בת פנינה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

דוד צבי טרשנסקי ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.