English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת משפטים

שו"ת במראה הבזק: עריכת בת מצוה בבית הכנסת(מתוך ח"א)

לימה, פרו                                                          Lima, Peru
טבת, תש"ן

שאלה
בת מצווה הנערכת בדרך זו: הבנות יושבות בתוך עזרת גברים ליד ארון הקודש, במהלך התפילה הן אומרות בקול, כל אחת בתורה היא, פרק תפילה. שאלתי, האם מותר להשתתף כאורח בטקס זה או עדיף להדיר רגליי מאירוע זה?

תשובה
בהנחה שהטקס נערך שלא בשעת תפילת הגברים, וכולל רק תפילה וקריאת כמה פרקי תהילים, אפשר להשתתף בטקס. אם נערך הטקס בשעת התפילה, ונמצא שהבנות מתפללות ביחד עם הגברים, כמובן שאינו מנהג הגון, בוודאי אין לרב להתפלל שם ועדיף לא להופיע ויעשה כחכמתו. אם אפשר לשכנע את המשתתפים שהבנות תאמרנה את פסוקיהן מאחורי המחיצה, בעזרת הנשים, נראה שאין זה כ"כ בעייתי.

עיינו גם בתשובה הבאה מתוך ח"א

טיחואנה, מקסיקו                                      Tijuana, Mexico
טבת, תש"ן

עריכת "בת־מצווה"

שאלה
האם מותר לערוך סדר בת-מצווה, בסגנון דתי-מסורתי שיתאים לדרישת ההורים, ויתן סיפוק נפשי לכולם? כמובן, שזה לא יפגע ברגשות חברי עדות אחרות!

תשובה
בענין חגיגת בת מצווה, רבו הדיעות בין אחרוני זמננו1 כיוון שהעניין לא נזכר במקורות קדומים. למעשה, נכון לציין את המאורע – לפחות – בחגיגה משפחתית צנועה2. ובמקום הצורך, אפשר לעשות אירוע גדול3 ולהקפיד על הדברים הבאים:

א. הרב ידרוש בדברי תורה ודברי חיזוק והתעוררות רוחניים. גם הבת יכולה לדרוש בעניין חובתה לקיים מצוות4.

ב. האירוע ייעשה על פי כללי הצניעות, המקובלים מדור לדור.

ג. אין להמציא טקסים חדשים, או לנהוג מנהגים שישוו את הטקס לבר מצווה5.

ד. אין לערוך את המסיבה בבית כנסת6.

לגבי ברכת "ברוך שפטרני", נראה שאין לאומרה אפילו בלא שם ומלכות7. ורק במקום שיש חשש מחלוקת, ניתן לאומרה ללא שם ומלכות8.

 _________________________________________________ 
1 יש שמתנגדים לכל סעודה וטקס בגלל חוסר צניעות שנוהג במסיבת אנשים ונשים. ובגלל החשש שנעשה בגלל חיקוי הנוצרים או הרפורמים (זקן אהרון, חלק א', סי' ו'). במבט ראשון, גם הגר"מ פיינשטיין (אגרות משה או"ח, ח"א, סי' ק"ד) מתנגד, אבל, יש לדון בדעתו שהוא משווה השמחה של בת מצווה לזאת של בר מצווה, ואומר, שבשניהם היה רוצה לבטל, ורק שבר מצווה כבר נקבע ולכן א"א לבטל (או"ח, ח"ב, סי' צ"ז. וח"א, סי' ק"ד). וגם אומר, שאם יש חשש מחלוקת, אפשר לעשות חגיגה (או"ח, ח"ד, סי' ל"ו). וא"כ התנגדותו אינה מוחלטת, אלא תלויה בנסיבות המקרה. שאר הדיעות יובאו בהמשך.
2 קול מבשר, ח"ב, סי' מ"ד. הרב גרוסברג, בהמעין, שנה י"ג, ב'.
3 לפי הראשל"צ הרב יצחק נסים בנועם (ספר ז' עמוד ד'), הסעודה היא סעודת מצווה, ואפי' בלי צורך מיוחד אפשר לעשות אירוע גדול. השרידי אש (ח"ג, סי' צ"ג) מעודד לחגוג בת מצווה, בגלל הצורך בזמננו לעודד הבנות לשמירת תורה ומצוות, בפני הלחץ לפריקת העול, ושלא תרגשנה הבנות אפליה (דיסקרימינציה).
4 שרידי אש, שם.
5 כדי למעט ככל האפשר את החששות המפורטות בהערה 1. דוגמא אחת – שצריכים להזהר ממנה – היא קריאת הנערה מספר תורה, אפי' בלי ברכה.
6 אגרות משה ושרידי אש, שם. אמנם באולם שליד בית הכנסת ודאי שאפשר.
7 פרי מגדים או"ח, סי' רכ"ה. אשל אברהם, אות ה', כף החיים, סי' רכ"ה, אות ט"ו. וכן המנהג.
8 על פי הרב גרוסברג והרב נסים (עיין לעיל), וכן ביביע אומר, להגר"ע יוסף, ח"ו, או"ח כ"ט, ג'. כמובן, נוסח הברכה הוא "ברוך שפטרני מעונשה של זאת".

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

יוסף חלילי בן רחל

נהוראי בן רבקה נמיר

רבקה בת שרה בלה

ר' יצחק בן בריינדל גיטה 

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז

לע"נ
הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

לע"נ
זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"ף)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן

י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א


לע"נ

נועה רבקה בת מלכה ברכה ומשה

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.