English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת אחרי מות

"עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה"משפט ערוך על שו"ע חו"מ הלכות עדות לג-לה,

הרב זלמן נחמיה גולדברג, הוצאת פלדהיים, תשס"ב (424 עמ')

 

מו"ר הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, אשר לומדי "ארץ חמדה" נמנים בין הרבים שזוכים לשמוע מתורתו. נודע בשערים כדיין מובהק, רק לאחרונה פרש מביה"ד הגדול. וכמרביץ תורה ברבים מזה עשרות שנים. שומעי לקחו פירסמו כבר משיעוריו בכמה כרכים (שלושה כרכים ע"י הרב אריה קורן, אחד ע"י ישיבת "כרם ביבנה" ואחד ע"י ישיבת "קדומים"). גם מאמרים רבים שלו נדפסו בקבצים שונים. עתה לפנינו ספר שלם פרי עבודתו של הרב שליט"א בימי צעירותו במסגרת הלכה פסוקה. הספר נערך לדפוס ע"י צוות אברכים ורבנים מישיבת קדומים, בראש הצוות עומד הרב ישראל בן שחר. ואכן זכו להוציא דבר נאה ומתקבל, מהדורה מאירת עיניים ומסודרת. אף שהספר עוסק בג' סימנים בלבד הוא מקיף נושאים רבים שנוגעים לכל חלקי התורה.

נביא קצת מהחידושים בספר: אדם שהפריש מתבואתו מתנות כהונה ולא נתן לכהן האם עובר על איסור גזל או רק על ביטול מצוות עשה של נתינת מתנות כהונה לכהן. הרב הביא את המהרי"ט שאין בזה איסור גזל ולעומתו דיוקים מראשונים שיתכן ויש איסור גזל. זה גם תלוי בשאלה האם קיים איסור גזל כשאין חובה להשיבו. בהמשך הרב מגיע מתוך כך גם לספקות בענין בעלות על ממון צדקה.

עוד דן הרב על דברים שאדם אינו מקפיד עליהם האם הנוטלם הופך להיות בעלים עליהם וכן בדין זכין לאדם שלא בפניו וביאוש שלא מדעת.

לסיכום זהו ספר מלא וגדוש שמביא את תורתו של הרב שליט"א לציבור ואנו מקוים שיבואו ספרים נוספים בעקבותיו.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.