English | Francais

Search


סדרי דין ומסמכים

 בקבצים להלן מכונסים מסמכי בית הדין: סדרי הדין, כללי האתיקה, שטר הבוררות המשמש את בית הדין, ומידע נוסף אודות בית הדין.

טופס מקוון להגשת תביעה - דף נחיתה

סדרי הדין תשע"ו

סדרי דין תשע"ה

סדרי הדין (תשסז-תשעד)

כללי האתיקה

טופס כתב תביעה

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.