English | Francais

Search


> עלון שבועי - חמדת ימים

שנת תש"ף| שבת פרשת לך לך

שו"ת במראה הבזק: שימוש בסידורים המתורגמים ללועזית בהוצאת רב רפורמי(מתוך ח"ב)

קיטו, אקוודור                                             Quito, Ecuador

אדר ב' תשנ"ב


שאלה
בבית הכנסת שלנו יש סידורים עם תרגום ללועזית, בהוצאה של רב רפורמי - האם יש להוציא אותם מבית הכנסת? צריך להתחשב גם בעובדה שבשביל חברי קהילתנו חשוב להחזיק סידור כזה לצורך הבנת התפילה. ואולי לא תהיה הסכמה מצידם שנוציא את אותם הסידורים? האם אפשרי שאני אשתמש בו לצורך תרגום הדרשות, הסברים וכדו'? 


תשובה
עקרונית אין להשתמש בסידורים המתורגמים על ידי רפורמי1, ויש לעשות כל מאמץ להחליפם בסידורים המתורגמים על ידי בתי-מדרש אורתודוכסיים2.
בינתיים יש לעבור על הסידור ועל תרגומו. והיה אם יש שינויים כלשהם מנוסח התפילה המקובל בקהילות של שלומי אמוני ישראל, אין להתיר להשתמש בו, בסידור זה, בשום פנים ואופן, ויש להזדרז ולהביא סידור כשר במקומו.

ואם לא נמצאו שינויים או סילופים, ניתן להמשיך ולהחזיק בבית-הכנסת את הסידורים הללו באורח זמני, תוך ציון תמציתי של עיקרי השקפתנו על אמונתנו השלימה במעמד הר סיני, בקבלת תורה בשלימותה ובנצחיות התורה, מול אורח-חיים הסוטה מעיקרי היהדות ומזייף את המסורת ההיסטורית של ישראל, כגון על ידי הדבקת דף הסברה בשער הסידור. בתנאים אלה אין מניעה להשתמש בו, בסידור זה, באופן זמני גם בדרשות (לצורך תרגום והסברים), אבל יש ויש להשתדל למצוא את התחליף הנכון בהקדם, כדי שלא לחזק את ידי הכת הפסולה הזאת3.  

__________________________________________________

1    ראה "אגרות משה" אורח חיים ד, סי' צא אות ו.

2    יש סידורים כשרים למהדרין המתורגמים לספרדית בהוצאת בית-מדרש ספרדי העיר העתיקה ירושלים ובהוצאת סיני ת"א.

3    עיין עוד "במראה הבזק" חלק זה בעמוד הקודם ובהערה בסוף התשובה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

יאיר מנחם בן יהודית חנה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

ויקי ויקטוריה בת דייזי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.