English | Francais

Search


> עלון שבועי - חמדת ימים

שנת תשפ"א | שבת פרשת וישלח

שו"ת במראה הבזק: "גרים" רפורמים וקונסרבטיבים — תפיסת קידושין והצורך בגט(מתוך ח"א)

מקסיקו, מקסיקו                                  Mexico, Mexico

סיון, תש"ן

שאלה
שאלתי הפעם היא, בדבר אדם יהודי שנשא גיורת, שנתגיירה בגיור רפורמי, ונשאה באותו בית כנסת רפורמי. כעת החליטו להתגרש והם מעוניינים להתגרש ע"י אותו "רב". השאלה: האם להשתדל לגרשם בקהילה "האורטודוקסית", מחשש שמא הגיור חל, ומחשש שמא הנישואין ברי תוקף; או אפשר להחליט בבירור שאפילו לחומרה אין לחשוש לגיור ולנישואין?

תשובה
התשובה אינה מתייחסת למקרה הספציפי אלא לגבי גיור ונישואין רפורמים.
א. לפי מה שפסק הגר"מ פיינשטיין, גיור רפורמי אינו כלום. והרי הוא גוי, כמתחילה1. ואין קידושין תופסין כלל. ואסור להחמיר, להצריך גט2.
ב. נישואין ע"י רב רפורמי, אין לחוש להם כלל3. וגרע מנישואין אזרחיים4.
ג. אם ביהכ"נ אינו רפורמי במפורש. והראביי למד בישיבות — באופן שיש לחשוש, שהיו נוכחים ג' כשרים בשעת הגירות ושהיתה שם קבלת מצוות - יש לחשוש לגירות. וכן לקידושין שאח"כ. ולהצריך, לחומרא, גט כדת משה וישראל5.

 __________________________

1   "שהרי אין מילה וטבילה כדין. ואף אם מל וטבל כדין, צריך קבלת מצוות לפני ב"ד כשר (שו"ע יו"ד, סימן רס"ח, ס"ג). והרפורמים פסולין לעדות, שהרי הם כופרים בתורה מן השמים" — שו"ת אג"מ אבן העזר, חלק ג', סימן ג'.

2   "שהרי זה יהיה כעדות מהרב שסידר הגט שהוא גר ויצא מזה תקלה שישא אשה אחרת יהודית" — לשון האג"מ שם.

3   אין מעשה קידושין כלל. כיוון שנתינת הטבעות נעשית מאחד לשני, וכוונתם למתנות, ולא לקניין. ואף אין לשון קידושין. שהרי לא אמר לה, הרי את מקודשת לי. אלא, משיבים לשאלת ה"רב", שאכן הם מעונינים בחיי אישות, אך לא בקניין קידושין. שו"ת אג"מ אבן העזר, חלק ג', סימן כ"ה.

4   ששם, יש שחוששים לחזקה. שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. אבל כאן, בני הזוג חושבים שאלו קידושי ישראל, ואינו בועל לשם קידושין חדשים, אלא על דעת הקידושין הראשונים. ועיין באג"מ שהוא לעיל, וכן בתחומין ח"ז, עמוד 249.

ועיין עוד בשו"ת מהר"ם שיק אבן העזר, סימן כ"א.

5   כיוון שהמדובר בחשש אשת איש לעלמא. ולעומת חשש הרואים (שיחשבו שהוא ישראל), קיים חשש איסור ממש. בפרט, שבכה"ג, שאין מפורסם כרפורמי, אין על כך חשש לרואים.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
דוד בן אורה שוקרי
בתוך שאר חולי עם ישראל


לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א


לע"נ

מר שמואל ואסתר שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

 י"ז בסיוון תשע"ד/כ' באב תשע"זלע"נ

מרת שרה ונגרובסקי ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ
מרת חנה צדיק ע"ה
נלב"ע י"ט בתשרי תשפ"א


לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

לע"נ

רבי יעקב ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג


לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו


לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט


לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ
הנופלים במערכה
על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.