English | Francais

Search


גליון מספר 6 - שומרים

| כב באדר תשס"ו | 12/6/2007

הגליון הנוכחי עוסק בדיני שומרים.
אחד מפסקי הדין בגליון, זה של הרב דב ליאור, עוסק בחיובי השמירה של שומר גוי. הרב ליאור מציין, כי גויים מופקעים מפרשת שמירה שבתורה, ולכן חיובי השמירה אינם חלים עליהם. סיבה זו גרמה לפטור את הנתבע הגוי, במקום שבו ישראל היה חייב לשלם.
דין זה הוא דוגמא אופיינית לכן שמשפטי התורה, למרות היותם 'משפטים' – דינים שהשכל מקבל אותם - יש בהם מאפיינים יחודיים שלהם, וערכים יחודיים המהווים את הבסיס של משפט התורה. זוהי הסיבה שהתורה מזהירה אותנו שלא ללכת אחר משפטי הגויים, למרות הכלל ש'בדבר שבממון – תנאו קיים'. אנשים פרטיים יכולים לעשות ביניהם הסכמים, אולם החברה ככללותה, צריכה להתנהל על פי מערכת המשפט של התורה, עם ערכיה היחודיים, ולא על פי מערכות משפט אחרות, שלהן ערכים שונים. "ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל אל תביאהו בערכאות שלהם" (רש"י, ראש פרשת משפטים).
 

אנו שבים ומציינים כי נשמח לקבל את תגובותיכם על התקצירים, ונשתדל לפרסמם בגליון הבא. נשמח לקבל תגובות גם מהזוויות הכלכליות והחוקיות של פסקי הדין, ולא רק מההיבטים ההלכתיים שלהם.
כמו כן, נשמח לקבל מידע מבתי הדין השונים לגבי עמדתם בנושאים הנדונים.
אנו מפרסמים בגליון זה פסק דין ראשון שלא פורסם עדיין במקום אחר. המעוניינים יכולים לקבל את פסק הדין המקורי אצלינו במייל או בפקס. כמובן שנשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
נשמח להגדיל את רשימת התפוצה של הבטאון, ולכן נודה לכם אם תעבירו אותו למכרים שיהיו מעוניינים לקבלו.site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.