English | Francais

Search


מאמרי הרב

שיחות ומאמרים לט"ו בשבט


שיחות ומאמרים לחג הסוכות


יום העצמאות

שנת תש"ח - מאת ד' יום העצמאות
שנת תשי"ג - וספרתם לכם
שנת תשט"ו - אני ישנה וליבי ער
עצמאות - עצמיות

שנת תשל"ד - קוממיות
שנת תדש"מ - ונשמחה בךיום ירושלים
'עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים'
עדיין השערים האמיתיים סגורים בפנינו, עדיין נמצאים אנחנו במאבק איתנים על ארץ ישראל, על זכותנו על ארץ ישראל, על זכותנו על הבירה" (מתוך דרשת הרב ישראלי זצ"ל בשנת תשנ"ב)

מדי שנה נשא הרב ישראלי זצ"ל את הדרשה המרכזית בעצרת ההודיה השנתית לאחודה של ירושלים בישיבת מרכז הרב. בעצרת חזר ובאר את ערכה של ירושלים ואת משמעות אחודה. דרשותיו כונסו בספר "זה היום עשה ה'", ומתוכו ארבעת הדרשות להלן:

שנת תשכ"ט - "בונה ירושלים נדחי ישראל יכנס"
שנת תשמ"א - "תנו עז לאלקים"
שנת תשנ"א - "היכא דנשקא ארעא לרקיעא אהדדי"
שנת תשנ"ד - "זה היום עשה ה'"


בראשית

השמיטה במהלך הדורות

ויגש

ויחי

ויצא

וירא

וישב

וישלח

חיי שרה

לך לך

מאורות לחנוכה

מקץ

תולדות

נח

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.