English | Francais

Search


שנת תשע"ב | שבת פרשת בהעלותך

בהעלותך | יט סיון תשע"ב | 09/06/2012ארץ אגדה: האם יהושע מת פעמיים?

העיון בתחילת ספר שופטים מעלה קשיים רבים. בספר יהושע מסופר שכיבוש דְּבִיר נעשה בידי עתניאל בחיי יהושע. אך בספר שופטים מסופר שהדבר נעשה לאחר מות יהושע. האם דְּבִיר נכבשה בחיי יהושע או לאחר מותו? בהמשך ספר שופטים - מסופר בשנית על מיתת יהושע; ומשמע שהוא מת לאחר המאורעות שפורטו לפני כן. האם יהושע מת פעמיים? העיון בתרגום יונתן מעלה קושי נוסף. כאשר התנ"ך מזכיר את השם "יהודה" וכוונתו לשבט יהודה, התרגום מתרגם "דְבֵית יְהוּדָה"; כלומר, "(האנשים) של בית יהודה". אולם תרגום יונתן חורג מהרגלו בספר שופטים, ובכמה מקומות הוא משאיר את השם "יהודה" ללא שינוי; כמו בכתוב: "וַיֹּאמֶר יְהוּדָה לְשִׁמְעוֹן אָחִיו עֲלֵה אִתִּי בְגוֹרָלִי וְנִלָּחֲמָה בַּכְּנַעֲנִי...". האם הכוונה לאדם פרטי שנקרא "יהודה"? הסוגיה במסכת תמורה (דף טז, א) מרמזת לכוונת התרגום: "תנא, הוא עתניאל הוא יעבץ, ומה שמו - יהודה אחי שמעון שמו". בסוגיה מרומז, שבמקומות שתרגום יונתן השאיר את השם "יהודה" ללא שינוי - מדובר באדם פרטי שנקרא עתניאל. בסוגיה מבואר, שעתניאל היה אדם שלמד ולימד תורה, ולא התפתה לתאוות העולם. הוא פתח ישיבה, שתלמידיה פרשו מעיסוקי העולם הזה והיו עמלים רק בתורה ובתפילה.

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.