English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת צו

צו | יב ניסן תשע"ג | 23/03/2013
שו"ת במראה הבזק: ויתור על בעלות על בית כנסת למען הצלתו מחורבן

הגיע אלי המכתב הבא: "את אחת מ-62 הבעלים של בית הכנסת של היידה-קלמוט בבלגיה. לפני כמה זמן שלחנו לך מכתב בבקשה לשתף פעולה ולהציל את בית הכנסת היפה, כיוון שהוא מתפורר. שיתוף הפעולה יהיה בכך שתוותרי על זכויותיך בבעלות בית הכנסת לטובת ניהול של המקום תחת פיקוח העירייה. בינתיים 13 בעלים נענו בצורה חיובית. האם גם את יכולה להיענות? רק על-ידי העברת הבעלות ניתן יהיה להציל את מבנה בית הכנסת. השמות של מייסדי הבית כנסת, ובתוכם אביך או סבך, יונצחו על אבן זיכרון בבית הכנסת. עלינו להתחזק לזכרם ולזכר 198 יהודים תושבי קלמוט שנספו בשואה. מאז ההתחלה, ב-1928, ביקרו בבית הכנסת באופן אינטנסיבי. בזמן מלחמת העולם השנייה המבנה ניזוק, אך שופץ על-ידי קרן גרמנית לפיצויים על נזקי המלחמה. עד לפני 10 שנים התקיימו שם תפילות. עד 1998 גרה בבית הכנסת אישה שתחזקה אותו. בשש שנים האחרונות לא גרו בבית כנסת והוא לא חומם. הצורך בשיפוץ הנו דחוף. השיפוץ יעלה כסף רב, ועל כן התחלנו בגיוס הכספים. מצורף בזה טופס. אנא מלאי אותו ושלחי אותו אלינו". המכתב חתום על ידי: א. אחראי מטעם העירייה, שאינו יהודי. ב. יהודי שאינו קשור לקהילה היהודית באנטוורפן ואינו מבקר בבית כנסת. ג. יהודי שאינו שומר מצוות. האם מותר לי על-פי ההלכה לחתום על הטופס?

Dedication

לרפואה שלימה ומהירה

 איטה בת חנה ארנרייך

ושמואל בן רוזה שושנה

 רוזנהק

בתוך שאר חולי עמו ישראל

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.