English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת יתרו

יתרו | יח שבט תשע"ה | 07/02/2015חמדת החינוך: תתחדש!

קורה לפעמים שאדם לא זוכר דברים שקרו לו בעבר הרחוק. אבל כשמדובר באירועים טריים שהתרחשו ממש לא מזמן, יהיה זה מוזר מאוד להתכחש ולהתעלם מהם כאילו מעולם לא היו. אך זה בדיוק מה שקרה עם פרעה הרשע. לא חלף שבוע מאז האסון הנורא שהתרגש על מצרים. מכת בכורות. "אין בית אשר אין שם מת". הארץ מדממת, מרוסקת ושבורה, והעם המצרי מלקק את פצעיו ובוכה על מר גורלו. שנה ארוכה של עשר מכות נוראיות הגיעה לשיאה "כי אמרו כולנו מתים", והייאוש, החידלון והכאב ניבטים מכל עבר. אך בניגוד גמור לכל זה, משהו מוזר ומפתיע מתרחש בארמון המלוכה. מי שעומד בקודקוד הפירמידה, ובעקשנותו נושא באחריות לחורבן ארצו, שואל שאלה עצומה שאינו מצליח למצוא עליה כל תשובה. "מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו?!". לוּ הסיפור היה מתחיל מהפסוק הזה היינו יכולים לדמיין לעצמנו מלך כביר ורוב אונים היושב לבטח על כיסאו וחולש על אימפריה אדירה' ובאמת מתפלא מה פשר השטות הזו שהסכימו לשלח ככה סתם את עבדיהם היהודיים לחירות. ולא זו בלבד אלא שהוא לא מצליח למצוא שום הסבר מניח את הדעת לעניין עד שמגיע למסקנה שזו אכן היתה טעות מיותרת, וממילא המסקנה ההגיונית והברורה - "ויאסור את רכבו... וירדוף אחריהם". ומלך מצרים חדור בביטחון כה מוחלט בהצלחתו - "ארדוף, אשיג, אחלק שלל" – עד שכבר מדמיין את תהילת הניצחון וחלוקת השלל. לא אולי, לא כנראה. 'אנחנו הולכים בוודאות לחסל אותם' - "תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי". והקורא הישר עומד ומשתומם – הכיצד?! הרי רק לפני כמה ימים רצת באמצע הלילה להתחנן על נפשך שייצאו ממצרים, שלא יישארו עוד אפילו רגע אחד, ופתאום מהפך שכזה... איך זה ייתכן?!

Dedication

לע"נ

כל הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 
לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א אדר א' תשע"ד

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

  

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.