English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת בלק

בלק | יז תמוז תשע"ה | 04/07/2015חמדת חינוך: עושים רוח

יש מילים שרק מלשמוע אותן נשימתך נעתקת וליבך מחסיר פעימה. אתה מוכרח לעצור את הילוכך השוטף ולקוד בפניהן ביראת כבוד. נדמה שצמד המילים "אנשי רוח" הוא מן הבולטים שבהן. יש משהו בהזכרת שמם של אותם בני עליה יחידי סגולה שכל חברה אנושית מתפארת בקיומם בכדי לגרום לשומעים להטות אוזן בקשב רב ולהסכית בחרדת קודש לכל מילה היוצאת מפיהם. לאחרונה נתבשרנו על פעילות יתירה בגזרתם של האחרונים. "קבוצה של מאה אנשי רוח חתמה על מכתב התוקף את שרת התרבות", "בכינוס מיוחד של אנשי רוח תקף השחקן...". והתקשורת ממהרת לצטט ולצלם, להבליט ולפרסם, ומתעלמת כדרכה משאלת היסוד הפשוטה: מה נשתנה?! במה זכו אותם שחקנים/ציירים/זמרים או אפילו סופרים, שדעתם בענינים שעל הפרק שווה יותר מדעתו של כל אחד אחר? האם העובדה שאדם זכה במתת א-ל בצורת כישרון מסוים של משחק, פיסול או שירה, מעניקה לו אוטומטית מניות גדולות יותר בהבנת המציאות ובאחיזה באמת, מאשר אחרון מוכרי החמוצים בשוק?

Dedication

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.