English | Francais

Search


שנת תשע"ז | שבת פרשת משפטים

משפטים | כט שבט תשע"ז | 25/02/2017

פרשת השבוע: וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים – מעמדה של חברה עסקית בהלכה

מהו מעמדה של חברה מבחינה הלכתית? וכיצד מתמודדים עם אתגר זה, ברשת בתי הדין 'ארץ חמדה-גזית'? כמנהגנו מדי שנה, אנו מקדישים את דברי התורה של פרשת משפטים, לסוגיא הקשורה בעבודת רשת בתי הדין. אחד העקרונות החשובים של עולם הכלכלה המודרני, עוסק במציאת האיזון בין עידוד המשקיעים ללקיחת סיכונים מחושבים. עידוד זה מגביר את הנכונות להזרים למערכת כספים נוספים וממילא להרחיב את הפעילות הכלכלית, לבין ההגנה על המשקיעים ורכושם, שאיננו מעורב בהשקעה זו. לשם כך, הכיר החוק בחברה שהיא גוף שניתן להשקיע בו כספים. האחריות של החברה איננה כוללת משאבים של משקיעים שלא נכללו בחברה. כדי למנוע ניצול לא הגון של ההפרדה, בידי בעלי החברה, העמיד החוק לרשות המערכת המשפטית את היכולת "להרים את המסך" שחוצץ בין הבעלים והחברה. עקרון זה מופעל כשיש חשש למעשים לא כשרים או התנהגות לא הוגנת, כמו למשל במקרה של "תספורות" על חשבון המשקיעים והציבור.


ארץ אגדה: ריש לקיש ואוכלי האדם

במסכת גיטין (דף מז, א) מסופר מעשה תמוה בריש לקיש, וז"ל בתרגום חופשי ובתוספת ביאור: "ריש לקיש מכר את עצמו ל'לודאים' (אומה שאוכלין בני אדם. רש"י). לקח עימו 'חייתא וגלגלתא' (שק קשור ועיגול של אבן בתוכו. רש"י). אמר: מקובלנו שביום האחרון הם ממלאים את כל מה שיבקש מהם זה שנמכר להם - כדי שימחל להם על דמו. ביום האחרון אמרו לו: מה נוח לך שנעשה עבורך. אמר להם 'בעינא אקמטינכו ואותבינכו' (רצוני שאקשור אתכם ואושיב אתכם. רש"י), וכל אחד מכם אכה אותו 'חייתא ופלגא' (מכה וחצי מכה). 'קימט' אותם והושיב אותם. כל אחד מהם כאשר ריש לקיש היכה אותו מכה אחת ב'חייתא' יצאה נשמתו וחרק את שיניו. אמר לו ריש לקיש האם אתה צוחק עלי? עדין אני חייב לתת לך 'פלגא דחייתא' (חצי מכה). הרג את כולם. יצא מהם ובא בחזרה. והיה יושב ואוכל ושותה. אמרה לו בתו: האם אינך צריך משהו כדי לישן עליו? ענה לה: בתי, כריסי – כרי! כאשר עמד להיפטר מהעולם ראה שנותר מרכושו קב של כרכום. קרא על עצמו (בגנאי): 'וְעָזְבוּ לַאֲחֵרִים חֵילָם' (תהלים מט, יא)."

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של
נעמה בת בת שבע
ג'קלין בת רינה
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
שירה מרים בת רעיה
בתוך שאר חולי עם ישראל

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע

ט' בכסלו תשס"ט

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע  י"ז בסיוון תשע"ד

 

לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד

 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

 לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל,

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו

 

לע"נ

הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.