English | Francais

Search


שנת תשס"ז | שבת פרשת כי תצא

כי תצא | | 20/01/2006
שו"ת במראה הבזק

שאלה למשפחה בקהילתנו בן בגיל מבוגר אשר לו פגם מלידה וסובל מחוסר בלוטת יותרת הכליה. פגם זה גורם לכך שגיל עצמותיו מתקדם מעבר לגילו האמיתי ועל כן תוחלת חייו היא קצרה, אין ביכולתו להביא ילדים לעולם, קומתו נמוכה והוא סובל מעוד מחלות ותופעות כהנה וכהנה. במצבו כפי שהוא סיכוייו להקים בית הם קלושים ביותר, או אפילו בלתי אפשריים. הוריו, אשר רואים יום יום את בנם במחלתו ובבדידותו, שרויים בצער עמוק ומחפשים מזה זמן רב פתרון כלשהו, והנה נפלה לידיהם הזדמנות לפתרון. בחורה גויה שעובדת אצלם מזה שנים רבות החלה להתעניין ביהדות, ולאחר זמן ממושך שבו למדה את חובותיה כיהודייה ואת המצוות המוטלות על אישה יהודייה החליטה שברצונה להתגייר. למרבה הפלא הצליחה הבחורה הנ"ל להדביק ברוב התלהבותה גם את כל המשפחה שאצלה היא עובדת וגרמה לחזרתם בתשובה, והנה עלה בדעת אבי המשפחה שלאחר שבחורה זו תתגייר הוא יוכל לנסות ולשדך אותה עם בנו, אלא שעדיין הציקה לו העובדה שגם אם הדבר יצא לפועל עדיין לא יוכלו להיות להם ילדים. בהתלבטותו כי רבה פנה אבי המשפחה אל רב מסוים, והלה ייעץ לו לדבר עם הבחורה ולשאלה אם תסכים להינשא לבנו לאחר גיורה. אם תשובתה תהיה חיובית היא תשאל אם היא מוכנה לעבור הפריה מלאכותית לפני הגיור, על מנת שתינשא לבן כשהיא מעוברת. הרב אכן שאל את הבחורה, והיא הסכימה לנישואין וגם להפריה, ובהתאם לזאת בוצעה ההפריה. לאחר מכן היא התגיירה (חשוב לציין שהבחורה היא גרת צדק לכל דבר ועניין, והיא מקפידה בקלה כבחמורה) ואחר-כך הגישו את בקשתם להינשא. כאשר נאמר להם שאי אפשר להשיא אותם מאחר שהיא מעוברת, היא קיבלה את הדבר בלב שלם ובלא שום פקפוק, והודיעה שתנהג אך ורק על-פי ההלכה. אך דא עקא, אבי המשפחה חלה מרוב צער כאשר התברר לו שתכניתו נכשלה, והאפשרות היחידה שהייתה לו לראות את בנו מאושר נגוזה. בצערו כי רב פנה אלינו האב, כאשר כבר עברו כמה חודשים מאז הגיור, על מנת שנחפש היתר להשיא אותם בעודה מעוברת. האב מוכן לפתוח חשבון בנק מיוחד לטובת הוולד, באופן שעתידו יובטח ואין לחשוש לחיותא דהולד.
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.