English | Francais

Search


שנת תשע"ח | שבת יום כיפור

יום כיפור | י תשרי תשעח | 30/09/2017ארץ אגדה: גולגולת יהויקים

במסכת סנהדרין (פב, א) מובא מעשה פלאי שארע בגולגולת של יהויקים מלך יהודה, וז"ל המעשה בתרגום חופשי: זקינו (אבי-אביו) של רבי פרידא מצא גולגלת שהיתה מושלכת בשערי ירושלים, והיה כתוב עליה 'זאת ועוד אחרת'. קבר את הגולגולת, וחזרה ובצבצה, קברה וחזרה ובצבצה. אמר: זו הגולגולת של יהויקים, שכתוב עליו: "קְבוּרַת חֲמוֹר יִקָּבֵר סָחוֹב וְהַשְׁלֵךְ מֵהָלְאָה לְשַׁעֲרֵי יְרוּשָׁלִָם" (ירמיהו כב,יט). אמר: מלך הוא, ואין זה מדרך ארץ לבזותו. נטל את הגולגולת עטף אותה בבדים יקרים ושם אותה בארגז שלו. באה אשתו וראתה את הגולגולת העטופה, יצאה וסיפרה לשכנותיה. אמרו לה השכנות: זו הגולגולת של אשתו הראשונה, שאינו שוכח אותה. הבעירה אשתו את התנור ושרפה את הגולגולת בתוכה. כשבא זקינו של רבי פרידא וראה מה שארע, אמר דבר זה שארע לגולגולת הוא לקיום מה שהיה כתוב על הגולגולת 'זאת ועוד אחרת'. במעשה מסופר שזקינו של רבי פרידא מצא גולגולת שמושלכת בשערי ירושלים בביזיון, ונהג בה כראוי וקבר אותה באדמה, אך באופן פלאי הגולגולת היתה חוזרת ומבצבצת על פני האדמה. אלא שקשה להבין את המעשה כפשוטו. כיצד יתכן שרק הסבא של רבי פרידא ראה את אותה גולגולת שמבצבצת באופן פלאי? והרי אם היא אינה ניתנת לקבורה בקרקע רבים עברו שם וכבר ראו אותה לפניו, וכיצד יתכן שהוא ראה אותה לראשונה?!Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

דוד חיים בן רסה

פריאל דפנה חיה בת שרה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יהושפט יחזקאל בן מילכה

הרב אביחי ניסן בן חיה

אורנית מרים בת דליה

יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

  לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ

ר' בן ציון גרוסמן
 נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.