English | Francais

Search


שנת תשס"ח | שבת פרשת צו פורים משולש

צו | טו אדר ב' תשסח | 22/03/2008


Dedication

ידידים יקרים,

גם בגלל המצב הקשה

נמשיך ונאחל זה לזה "ונהפוך הוא".

במסגרת ההכנות לפורים,

אנו ממליצים לעיין בתשובה המובאת מתוך שו"ת 'במראה הבזק' חלק ז'

העוסקת בהלכות סעודת פורים השנה.

 

בברכת

ליהודים היתה אורה ושמחה

וששון ויקר

מש' 'ארץ חמדה'

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.