English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת קדושים

קדושים | כט ניסן תשע"ט | 04/05/2019


הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

המקרה בקצרה: הנתבע והתובעים היו חברים בארגון התנדבותי. התיק אמנם נפתח על ידי התובעים, אולם, רובו של פסק הדין עסק בדרישות של הנתבע. הנתבע פרש מתפקידו בארגון, ודורש לקבל החזרי הוצאות כולל הצמדה בסך 13,473 ₪. במהלך הדיון הוא הודיע כי גילה בביתו סכום כסף של יותר מ-20,000 ₪ השייכים לעמותה והסכים להחזיר את מה שמעבר לסכום המגיע לו. לטענת התובעים לא מקובל בקרב מתנדבים כאלו לקבל החזרים על דלק וכדומה, ולכן שלושתם מחלו עליהם. כמו כן, ההוצאות שהוציא הנתבע מוגזמות. על חלק מההוצאות הם מסכימים לשלם במידה ויוגשו קבלות. לטענתם הוא לא זכאי להוצאות משפט משום שהתנהלותו לאחר פרישתו מהארגון עוררה את המחלוקת וגרמה להם נזקים והם מבקשים החזרי אגרה. למעשה, התובעים מסכימים לתת לנתבע לפנים משורת הדין 4,000 ₪, שהם קצת יותר מסך הקבלות שהנתבע הציג על הוצאותיו. לטענת הנתבע המנהג שלו הוא לקבל את החזרים שמגיעים לו. כמו כן, כיון שלארגון לא היה משרד פעיל, היו לו הוצאות רבות עבור העבודה שביצע מביתו. יתירה מזו, בתמחור הפעילויות של הארגון הוא חישב גם החזרי ההוצאות. כמו כן, לקראת עזיבתו נאמר לו שיכין קבלות ויקבל את התשלומים. לדבריו, יש לקבל את גרסתו שהרי יכול היה לשתוק ולא להודות בכך שהוא מחזיק כסף של הארגון (מיגו).
Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ
מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

 
לע"נ
שמואל רוזנהק ז"ל,
 נלב"ע ו' באייר תשע"ג

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.