English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת בחוקותי

בחוקותי | כ אייר תשע"ט | 25/05/2019


הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

לאחר משא ומתן ממושך, התובע והנתבע הקימו עסק משותף למכירת בשר. התובע היה אמור לשווק את הבשר, והנתבע היה אמור לאתר עגלים, ולשחוט אותם ולהביא אותם לחנותו של התובע על מנת שהוא ישווק אותם ללקוחות. היה ידוע לצדדים שהשחיטה אינה מפוקחת כחוק, סוכם שהתובע ישלם לנתבע 50 אלף ₪, משום שהוא מומחה בענייני בשר, וכמו כן הוא הביא ציוד לשותפות. בזיכרון הדברים נכתב שסכום זה לא יוחזר בשום מצב, אלא שההכנסות יחולקו בין שני הצדדים בצורה לא-שווה, כך שהתובע יקבל בסופו של דבר את הסכום האמור בחזרה. לאחר שתי שחיטות התברר שחלק מהלקוחות לא היו מרוצים והוחלט על פירוק השותפות. בעקבות זאת, התובע דרש לקבל בחזרה את הכסף ששילם. לטענת התובע הנתבע הוביל את הבשר לאחר השחיטה ללא קירור, וכפי שהתברר לו הדבר מנוגד לחוק וגרם לפגיעה בטעם הבשר ולתלונות של הלקוחות. התובע טוען הוא סמך על דברי הנתבע שיש לו ניסיון, אולם, התברר שהנתבע פעל בניגוד לנהלים המקובלים וגרם לכישלון השותפות. כמו כן הוא טען שהיה סיכום בעל פה שבהתחלה תהיה תקופת ניסיון, שבמהלכה הוא יוכל לחזור בו ולקבל את כספו בחזרה. לכן הוא תובע את הכסף בחזרה בתוספת פיצויים בשיעור ניכר. לטענת הנתבע יש לו ידע רב בעגלים, והחתימה על החוזה נעשתה לאחר שיקול דעת. הנתבע מכחיש שדובר על תקופת ניסיון. כמו כן הוא נהג במשך שנים להוביל בשר למשך זמן קצר ללא קירור ולא היתה כל בעיה. לטענתו, רוב הלקוחות היו מרוצים מהבשר, והוא לא רואה מניעה להמשיך את השותפות. לסיכום הוא דוחה את התביעה.

ארץ אגדה: דברים התלויים במזל

בתלמוד (מועד קטן כח,א) מובא מאמר של האמורא רבא, ולפיו יש שלושה דברים שאינם תלויים בצדקותו ובזכויותיו של האדם, אלא תלויים במזלו ונקבעו מראש בעת היוולדו, וז"ל המאמר בתרגום חופשי: "אמר רבא: חיים (אריכות ימים), בנים, ומזונות (פרנסה), לא בזכויותיו של האדם הן תלויות, אלא במזלו שנקבע עליו בעת היוולדו תלוי הדבר. שהרי רבה ורב חסדא שניהם רבנים צדיקים היו, ואם היה צורך בגשם, רבה היה מתפלל והיה בא גשם, ורב חסדא היה מתפלל והיה בא גשם. רב חסדא חי תשעים ושתים שנים, ואילו רבה חי רק ארבעים שנה, בבית רב חסדא – היו ששים חתונות לצאצאיו, ואילו בבית רבה – היו שישים מקרים של שכול. בבית רב חסדא היה שפע רב, והיתה סולת מרובה שהיה אפשר להאכיל בה אפילו את הכלבים ולא היה צורך וביקוש לסולת זו. ואילו בבית רבה היו אוכלים האנשים לחם שעורים, וגם הוא בקושי היה נמצא." רבא קובע שעושרו והצלחתו של האדם אינם סימן לצדקותו, והסימן לצדקותו הוא אם תפילתו מתקבלת. וכיוון שתפילתו של רבה היתה נשמעת ותפילתו של רב חסדא היתה נשמעת, מכאן ששניהם צדיקים היו. ולפיכך יש לשאול מדוע מצאנו שוני כזה בין גורלם של שני הצדיקים האלו, וכמענה לשאלה אומר רבא שיש דברים שתלויים במזלו של האדם, ולא בזכויותיו.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ
מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

 
לע"נ
שמואל רוזנהק ז"ל,
 נלב"ע ו' באייר תשע"ג

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.