English | Francais

Search


שנת תש"ף| שבת פרשת חיי שרה

חיי שרה | כה חשון תש"ף | 23/11/2019


הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

התובע קנה דירה מעל דירת הנתבע. לאחר שקנה את הדירה, הוא שיפץ אותה והוסיף חדר על הגג שהיציאה ממנו היא לחדר המדרגות, והשכיר אותו. הנתבע פנה לעירייה והתנגד לבנייה על הגג, אך לבסוף היחידה נבנתה, לאחרונה התובע החל לבצע עבודות לבניית שני חדרים נוספים על הגג, והנתבע הגיש תביעה כנגד התובע, וכנגד הרשות המקומית שאינה אוכפת. הצדדים הגיעו לבית הדין במטרה שיכריע אם יש לתובע זכות לפצל את ההרחבה לדירה נוספת. לטענת התובע באזור שבה ממוקמת הדירה ישנם שכנים נוספים שבנו הרחבות ללא היתר ללא התנגדות של הנתבע. לדבריו, הנתבע פועל מתוך צרות עין, ולכן הוא תובע שבית הדין יורה לנתבע להסיר את התנגדותו לבנייה. לדברי הנתבע הוספת יחידת הדיור מפריעה לאיכות החיים שלו, הוא לא התנגד לבנייה של שכנים אחרים משום שהיא לא הפריעה לו, בניגוד לבנייה של התובע. כמו כן אין זה נכון לומר שיש מנהג בעיר לפצל דירות, משום שהעירייה פועלת קצת כדי למנוע זאת. התנגדותו היא רק לפיצול הדירה לשתיים, ולא להרחבת הדירה. הנתבע דורש שהבנייה תופסק. פסק הדין: בית הדין קיבל את טענת הנתבע ואסר על התובע לפצל את ההרחבה ליחידת דיור חדשה, על התובע לחבר את החדר שעל הגג לביתו. לתובע אסור להמשיך בבנייה עד לקבלת אישור מהרשות המקומית. פסק דין זה מחייב גם כל קונה שיקנה את הדירה מהתובע.
Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

יאיר מנחם בן יהודית חנה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

ויקי ויקטוריה בת דייזי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.