English | Francais

Search


שנת תש"ף| שבת פרשת מקץ

מקץ | ל כסלו תש"ף | 28/12/2019


הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הנתבעת היא מנהלת חברה שעיקר פעילותה באנגליה, היא מכירה את התובע משנת 2011 ואף עשתה עמו עסקים בעבר. בשנת 2014 הנתבעת שיתפה את התובע בקשיים של החברה. התובע הציע לנתבעת את שירותיו, והיא הסכימה להעסיק אותו. התובע שלח דוא"ל הכולל בתוכו את תנאי העבודה: משכורת חודשית; תוספת למשכורת זו כשהחברה תוכל לעמוד בזה; אחוזים בבעלות על החברה, הנתבעת רשאית לרכוש את המניות הללו בחזרה במחיר נקוב. התובע התחיל לעבוד ולקבל משכורת חודשית. לאחר זמן מה ביקשה הנתבעת שהתובע ימשיך בתפקיד עם פחות אחריות. התובע דרש תשלום תמורת האחוזים שלא קיבל בחברה, והציע שיקבל אותו בפריסה לתשלומים. התשלום הראשון ורק הוא שולם לחשבונו. התובע תובע את יתרת הסכום. לטענת הנתבעת היא לא הסכימה לתנאי ההעסקה שהוכתבו על ידי התובע; עבודתו לא הועילה לחברה, ואין הצדקה שיקבל סכומים נוספים; החברה כעת לא במצב שיצדיק את תשלום הסכום הנוסף; כיון שהכסף ששולם לתובע הגיע מחברה אחרת שבבעלות בעלה, הרי שאין הצדקה לתביעה אישית שלה. התובע טען שכיון שהנתבעת לא הגיבה לדוא"ל ששלח ובו תנאי ההעסקה – הרי שהיא הסכימה לתנאים שביקש. לטענתו את התוצאות של עבודתו ניתן היה לראות רק לאחר זמן מה. לגבי האחוזים במניות החברה, הוא הסביר לנתבעת את הדברים, ואין הצדקה לטענתה.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

שלהבת בת ברכה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.