English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת כי תשא

כי תשא | יח אדר תשף | 14/03/2020


הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

התובעים רכשו מהנתבעים בשנת תשע"ז תכשיטי זהב שבהם משובצים יהלומים. כעת בשנת תשע"ט הם מבקשים לבטל את העסקה ולקבל בחזרה את כספם, בטענה שהתכשיטים גורמים לתובעת לאלרגיה. לטענת התובעים המחיר ששולם על התכשיטים הוא 35,000 ₪, התובעים טוענים שהתכשיטים עוצבו במיוחד עבור הנתבעת ולכן היו יקרים. בהמשך התובעת ביקשה להחליף את הסוגרים של העגילים משום שהסוגר גרם לה לבעיות, בסופו של דבר היא רוצה להחזיר את העגילים והשרשרת חזרה ולקבל את כספה. הנתבעים טוענים שאינם זוכרים בדיוק אך נראה להם שהם מכרו את התכשיטים יותר בזול, ואילו המחיר היה גבוה כל כך הם היו זוכרים זאת. נראה לנתבעים שעלות התכשיטים לא הייתה יותר מ- 15,000 ₪, מה גם שבינתיים מחיר היהלומים ירד. בנוסף, הם טוענים שלאחר שעברו שנתיים מהמכירה אין לתובעים זכות לדרוש את ביטול העסקה. בין הצדדים התקיים הליך גישור שבו הסכימו הנתבעים לשלם 15,000 ₪. לטענת הנתבעים ההסכמה הייתה לפנים משורת הדין.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב


לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.