English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת פנחס

פנחס | יט תמוז תש"ף | 11/07/2020

פרשת השבוע: תִרְצָה - סיפורה של עיר בירה נשכחת

בנות צלפחד המופיעות בפרשתנו, הפכו סמל לדורות לנשים צדקניות, שבזכותן נגאלו ישראל ממצרים והגיעו לארץ ישראל. הן זכו שתקבע הלכה לדורות בזכותן, ובקשתן לנחלה היא בבחינת מופת לדבקות ואהבת ארץ ישראל. חז"ל חילקו להן מחמאות בתחומים נוספים כגון: "תנא: בנות צלפחד חכמניות הן, דרשניות הן..." (בבא בתרא דף קיט ע"ב). ננסה להעמיק בנקודה נוספת. "וַתִּקְרַבְנָה בְּנוֹת צְלָפְחָד ... וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֹתָיו מַחְלָה נֹעָה וְחָגְלָה וּמִלְכָּה וְתִרְצָה" (במדבר כ"ז א). תרצה הייתה גם עיר הבירה של ממלכת ישראל, במשך שנים רבות, מימי ירבעם בן נבט ועד ימי עמרי אבי אחאב. עובדה זו מופיעה לראשונה בתנ"ך כבדרך אגב. וז"ל הכתוב: "וַתָּקָם אֵשֶׁת יָרָבְעָם וַתֵּלֶךְ וַתָּבֹא תִרְצָתָה הִיא בָּאָה בְסַף הַבַּיִת וְהַנַּעַר מֵת" (מלכים א "יד יז). נסביר את מה אירע: אביה - בנו של ירבעם (הוא ואחיו נדב נקראו על שם שני בני אהרון שמתו) חלה מאוד. ירבעם, שידע כי הנביא אחיה השילוני, שנתן לו גיבוי אלקי למרוד בשלמה מלך, כועס עליו מאוד, נקט בטכסיס. הוא שלח את אשתו המחופשת אליו כדי לקבל עצה בנושא מחלת בנם. הקב"ה גילה זאת לאחיה השילוניו, ברגע שאשת ירבעם הגיעה אל פתח ביתו, הוא ניבא לה נבואה קשה מאוד, כי בנה ימות עוד לפני שתספיק לחזור לארמון המלוכה בתרצה. לא זו אף זו, בית ירבעם יושמד בקרוב (עיינו שם א-כ).
Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של 

ישראל בן רבקה

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

נתנאל בן שרה זהבה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

דוד צבי טרשנסקי ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.