English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת ראה

ראה | כה אב תש"ף | 15/08/2020


הלכה פסוקה: שוכר שעזב דירה מושכרת

התובע הוא בעל בית המחולק לשלוש יחידות, ואשר אחת מהן הושכרה לנתבע. הצדדים חתמו על חוזה למשך עשרה חודשים בשכר דירה של 4,100 ₪ לחודש. הנתבע מסר לתובע המחאות על כל חודשי השכירות. שבוע לאחר החתימה על החוזה, הודיע הנתבע לתובע כי הוא לא מעוניין להיכנס לדירה, והוא רוצה לבטל את החוזה. המשכיר מצא שוכר אחר שנכנס כחודש ושבוע לאחר תחילת מועד השכירות. הוא תובע את דמי השכירות על הזמן שבו הבית עמד ריק, וביקש מבית הדין לבצע את החישוב. השוכר העלה מספר טענות. א. איימו על חייו של הנתבע והוא היה צריך למצוא דירה במהירות, ולכן הוא חתם על החוזה עם התובע באונס ולכן החוזה בטל, ב. הנתבע זכאי להנחה בארנונה ובשכירות דירה זו הוא לא יוכל לממש את הזכאות שלו. ג. שכר הדירה יקר ביחס למקובל. ד. הנתבע גילה שיש למשפחתו חפצים שלא יוכלו להיכנס לדירה, ה. הביוב של הדירה יורד לבריכה וממנה הוא יוצא בעזרת משאבה חשמלית. לטענת הנתבע לא ניתן להשתמש בביוב בשבת בגלל המשאבה.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של
חני בת פנינה
ניר רפאל בן רחל ברכה
אסתר בת רחל
נתנאל אילן בן שיינא ציפורה
מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה
יפה בת רחל יענטע
ויקי ויקטוריה בת דייזי
אסתר מיכל בת גיטל
יהודית שרה בת רחל
רייזל עניה בת דבורה
נתנאל בן שרה זהבה
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.