English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת לך לך

לך לך | יג חשון תשפ"א | 30/10/2020


הלכה פסוקה: הפחתת שכר דירה בגלל בעיות במושכר

התובעת שכרה דירה מהנתבע לשנה, שכר הדירה עמד על סך 4,000 ₪ לחודש. במהלך תקופת השכירות התגלתה נזילה בדירת השכן שלמטה. על מנת לתקן את הנזילה היה צורך לשבור מרצפות, והשבירה הפריעה לחיים בדירה. בין הצדדים מחלוקת מתי נודע לנתבע על מקרה זה. בנוסף בתקופת הגשמים היתה הצפה בדירה שגרמה לניתוק החשמל והאינטרנט, בנוסף התובעת החליקה בדירה בתקופה זו, ונזקקה לטיפול רפואי. לאחר מכן הסכימו הצדדים לסיים את החוזה לאחר חמישה חודשי מגורים. התובעת תובעת בחזרה את כל דמי השכירות ששולמו בסך 20,000 ₪, משום שלטענתה היא שילמה על דירה שאינה ראויה למגורים. בנוסף היא דורשת החזר על תיקונים בדירה ופיצוי על נזקים שנגרמו והובלת חפציה לדירה וממנה בסך 20,000 ₪. לטענת הנתבע הוא לא ידע על הליקויים בדירה בעת החתימה על החוזה, ועל התובעת היה לדעת כי מדובר בדירה חדשה שנקנתה מקבלן שצפויות בה תקלות מסוגים שונים. חלק מהליקויים כלל לא הובאו לידיעתו בזמן אמת, בנוסף לאחר עזיבת התובעים גרו בה דיירים אחרים, ללא שהתלוננו על דבר מה.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

ישי בן תמר

אורית בת שרה
מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ויקי ויקטוריה בת דייזי

ישראל עמיחי בן לאה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 
 לע"נ
 מרת חנה צדיק ע"ה
נלב"ע י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

 לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.