English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת וירא

וירא | כ חשוון תשפ"א | 07/11/2020


הלכה פסוקה: חיובי תושבי "הרחבה" בתשלומים לאגודה השיתופית

התובעת היא אגודה שיתופית שחברים בה חברי האגודה ותושבי שכונת ההרחבה ביישוב מסוים. לפי תקנון האגודה, חברי האגודה חייבים בתשלומים לאגודה. בחודש חשוון תשע"ה האגודה פנתה לתושבי ההרחבה ודרשה תשלום בסך 3,000 ₪ ליחיד, ו-6,000 ₪ לזוג, והנתבעים סירבו לשלם. לטענת הנתבעים תקנון האגודה מקפח, משום שהמס המדובר מוטל אך ורק על תושבי ההרחבה, ולא על תושבי הישוב עצמו. ובנוסף התובעת לא מעמידה את כל מבני הציבור שלה לרשות תושבי ההרחבה. בתגובה התובעת טענה שהמס לא מוטל על תושבי האגודה משום שהם בנו את הישוב. ובנוסף תקנון האגודה אושר כדין. לטענת הנתבעים הם לא מעוניינים להיות חברי אגודה, והחוק כיום אינו מחייב זאת, ולהיפך, בית המשפט אסר על אגודות להתנות מגורים בהרחבה בחברות באגודה. התובעים טענו כנגד זה שהנתבע היה חבר בעמותה, ואף שימש בתפקידים שונים באגודה, ובנוסף הנתבעים הצהירו בפני בית המשפט שהם חברי אגודה. הנתבעים הגישו תביעה נגדית על סך 6,000 ₪, או לחילופין התנצלות בכתב של חברי הוועד. זאת, כפיצוי על כך שביום בו היו אמורים לקיים אירוע בת מצווה באולם היישובי, התובעת הודיעה להם שהאולם לא יעמוד לרשותם בגלל שלא שלמו את חובם. בסופו של דבר האירוע התקיים באולם, אולם, סביב האירוע נגרמו להם הוצאות ועגמת נפש רבה.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

ישי בן תמר

אורית בת שרה
מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ויקי ויקטוריה בת דייזי

ישראל עמיחי בן לאה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 
 לע"נ
 מרת חנה צדיק ע"ה
נלב"ע י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

 לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.