English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת אחרי מות קדושים

אחרי מות | יג אייר תשפ"א | 24/04/2021


הלכה פסוקה: השקעה בחברה בע"מ שנכשלה והרמת מסך

התובעים הם בני זוג, שאינם בקיאים בתחום ההשקעות, שהשקיעו 200,000 ₪ בפרויקט שהוצע להם על ידי הנתבע, שהיה ידיד שלהם. בפועל, הכסף הועבר לנתבעת שהיא חברה השייכת לנתבע. תמורת ההשקעה, התובעים היו אמורים לקבל מניות בחברה חדשה שתקום ותהיה בעלים על הפרויקט. מאז ההשקעה עברו למעלה מחמש שנים, ועד למועד הדיון לא התקבל היתר בניה לפרויקט ובוודאי שההשקעה לא נשאה רווחים. התובעים טענו כי בהסכם שנחתם התחייב הנתבע לפתוח חשבון נאמנות ולהפקיד בו את כספי ההשקעה עד להקמת חברה חדשה שתפעיל את הפרויקט. התובעים פנו מספר פעמים לנתבע, שדחה אותם בכל פעם, רק לאחר כשנתיים מההשקעה הם הבינו שהנתבע השתמש בכספים ולא הפקיד אותם בחשבון נאמנות. כעת הם תובעים את הקרן בתוספת רווחים של 7% לשנה כפי שלטענתם מופיע בהסכם שנחתם ביניהם. הם בקשו לחייב את הנתבע באופן אישי, ולא רק את החברה, שאין בקופתה כסף. לטענת הנתבע, הוא הבהיר לתובעים שיש סיכון בהשקעה הזו, ולמרות שהוא חשב שהפרויקט יתקדם במהירות, בפועל בגלל עיכובים שונים טרם התקבל היתר בנייה. לטענת הנתבע סעיף הנאמנות הוא טעות סופר והיה ברור שייעשה שימוש בכסף של התובעים לצורך קידום הפרויקט. בנוסף, הוא ביקש מבית הדין למחוק את התביעה האישית כנגדו וביקש שהתביעה תהיה כנגד החברה בלבד.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

 לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א


לע"נ 

שמואל רוזנהק ז"ל

ו' אייר תשע"ג


לע"נ

הנופלים במערכה
 
על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.