English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת אמור

אמור | יט אייר תשפ"א | 01/05/2021


הלכה פסוקה: תביעה של אשה בעלת צרכים מיוחדים כנגד משרד שידוכים

התובעת היא אישה עם בעיות פסיכיאטריות ומטופלת ברווחה. היא הגיעה לתביעה עם העובדת הסוציאלית שלה. התובעת פנתה לנתבעת, שהיא חברה העוסקת בשידוכים על מנת שתמצא שידוך עבור אחיה. היא חתמה על חוזה ונדרשה לשלם סך של 6,962 ₪, אולם, בסופו של דבר שולמו 4,172 ₪ בתשלומים בעזרת כרטיס האשראי של התובעת גם לאחר שבית הדין הוציא צו המורה על הפסקת הגבייה. בסופו של דבר נודע לנתבעת שאין התקדמות בשידוכים. הטענות של התובעת הוצגו על ידי העובדת הסוציאלית. לטענתה אין לתובעת יכולת להבין את החוזה עליו חתמה. כמו כן, הנתבעת לא נתנה שום שירות עבור הכסף ששולם. התובעת פנתה בעבר למנהל הנתבעת שלא ענה לפניותיה, עד שהיא איימה עליו בתביעה. בשיחה איתה טען מנהל הנתבעת שהאח נפגש עם אישה שהוצעה לו על ידו. בהמשך, העובדת הסוציאלית הסבירה למנהל הנתבעת את מצבה של התובעת וביקשה לבטל את החוזה אולם הוא סירב. לטענת הנתבעת, בכתב התביעה לא עלתה שום טענה על איכות השירות שקיבלה התובעת עבור התשלום ששילמה. לכן בית הדין איננו יכול לעסוק בטענות שלא עלו בכתב התביעה, כמו שכתב הרמ"א (חו"מ יז, יב) לגבי טענות שלא נטענו על ידי הצדדים. בנוסף, הנתבעת טענה שלפי ההלכה אדם החתום על חוזה חזקה שקרא אותו.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

 לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א


לע"נ 

שמואל רוזנהק ז"ל

ו' אייר תשע"ג


לע"נ

הנופלים במערכה
 
על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.