English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת במדבר

במדבר | ד סיון תשפ"א | 15/05/2021


הלכה פסוקה: מנהלת מוסד חינוכי שביטלה הזמנה למשחק עבור התלמידות

התובעת היא חברה העוסקת במשחקים אינטראקטיביים, והנתבעת היא מוסד חינוכי ששכר את שירותי התובע. מנהלת הנתבעת רצתה להזמין מהתובעת משחק לכמאה בנות שיתקיים ביום שלמחרת, המנהלת רצתה לראות שהחידות מתאימות לאופי המוסד החינוכי, והמזכירה של הנתבעת אמרה לה שהתובעת היא חברה דתית ואין מה לחשוש. המנהלת סיכמה כי היא תבוא לאסוף את המכשירים עם האפליקציות. הרכזת החברתית של הנתבעת חתמה על החוזה בשם הנתבעת, בהזמנה נכתב שעל כל ביטול פחות מ-36 שעות לפני האירוע יש לשלם מחיר מלא, ועל כל חודש איחור בתשלום יש תוספת של 10% לתשלום. באותו יום המנהלת הגיעה לאסוף את המכשירים של התובעת וראתה שמותקנות בהם אפליקציות נוספות. היא התקשרה לפיקוח שלא אישר להביא את המכשירים לתלמידות. כעת התובעת מבקשת לקבל תשלום מלא, וכן את הקנס על איחור בתשלום. הנתבעת השיבה כי החוזה לא בתוקף כי הרכזת החברתית חתמה על החוזה בלי שיידעה את המנהלת. בנוסף התובעת לא סיפקה מכשירים כשרים באישור הפיקוח ולכן לא ניתן היה לקיים את הפעילות. התובע הגיב כי הרכזת מייצגת את בית הספר, בנוסף עניין אישור הפיקוח הוא עניין פנימי של בית הספר.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 
על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.