English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת שמות

שמות | כא טבת תשפ"ב | 25/12/2021הלכה פסוקה: חלוקת הוצאות בין שכנים בבית משותף

הצדדים בדיון הם שכנים בבניין שחתמו על הסכם בוררות. הבניין נבנה בשנת 2008, ומעבר לדירות שנמכרו, הקבלן הציע לדיירים לרכוש גם מחסנים. רוב הדיירים רכשו גם מחסנים, חלקם הפכו אותם לדירות, והשכירו אותם. על מנת שהמחסנים יהיו ראויים לשימוש, התקין הקבלן משאבת ביוב שתעלה את הביוב מקומת המחסנים אל בריכת הביוב. הוסכם בין הדיירים שהמשתמשים ביח"ד אלו, ישלמו את עלות אחזקת קו הביוב. בעקבות תקלות חוזרות ונשנות במשאבת הביוב הזמינו הדיירים שרברב שגילה שלקו הביוב המיוחד חוברו גם חלק מקוי הביוב של שלוש דירות רגילות בבניין. הדיירים בדירות אלה לא ידעו על כך ולא ידעו שחלים עליהם כללי התנהגות מיוחדות הנובעים מהשימוש במשאבה. כתוצאה מהשימוש שלהם בביוב נגרם נזק לקו הביוב שעלות התיקון שלו היא 18,000 ₪ וכן נדרש טיפול עתידי בקו בעלות של 32,000 ₪. הצדדים ביקשו מבית הדין להכריע בשלוש שאלות: א. האם ניתן לתבוע את הקבלן על כך שחיבר דירות לקו הביוב בכך גרם להם נזק. ב. איך לחלק את ההוצאה על אחזקת קו הביוב בין הדיירים. ג. האם דיירת שהחלה להשכיר יחידת דיור חייבת לשאת בעלות התיקון באופן מלא?
Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

יוסף חלילי בן רחל

נהוראי בן רבקה נמיר

רבקה בת שרה בלה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

 כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

 שמואל וגב' אסתר שמש

 י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז

לע"נ
הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

לע"נ
מרת שרה ונגרובסקי
י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"ף)


רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

 ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל

 י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ

חיים משה בן
קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

 סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א


לע"נ

נועה רבקה בת מלכה ברכה ומשה

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.