English | Francais

Search


שנת תשפ"ג| שבת פרשת תרומה

תרומה | ד אדר תשפ"ג | 25/02/2023

פרשת השבוע: על זכות ערעור ועל חוק ומשפט (חלק ג)

הסוגיות המשפטיות, ארגון מערכת בתי הדין, בחירת השופטים וסדרי הדין יעסיקו אותנו גם השבוע. "וְשַׂמְתָּ עֲלֵהֶם שָׂרֵי אֲלָפִים שָׂרֵי מֵאוֹת שָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְשָׂרֵי עֲשָׂרֹת" (שמות י"ח כא). הספורנו מעיר: "כי אמנם כשיהיו ד' מדרגות זו למעלה מזו (עשרות, חמישים, מאות, אלפים), הנה ישפוט הקטן ראשונה, והצועק על פסק דינו יצעק אל הגדול ממנו, ומן השני אל השלישי ומן השלישי אל הרביעי, ובכן יהיו מעטים הבאים לפניך (לפני משה) לדין". המלבי"ם באילת השחר (שם), מעלה את האפשרות שניתן ללמוד ממשה ויתרו, כי ניתן לערער על החלטת בית הדין, ונשאר בצריך עיון: "ובעצם דבריו צ"ב וכי מדאורייתא יש מושג של ערעור על פסק והולכים לב"ד אחר?!" תמיהת המלבי"ם מבוססת על הקביעה המופיעה במסכת בבא בתרא: "בית דינא בתר בית דינא לא דייקי" (דף קלח ע"ב) ועל הסברי הראשונים שם שהנחת היסוד היא שבית הדין הראשון לא טעה. המלבי"ם רומז לתירוץ שרק מדאורייתא אפשר לערער, אבל חכמים סגרו את הדרך, כנראה מתוך רצון למנוע סחבת, שנגרמת מערעור חוזר כמה פעמים. אבל, בראשונים לא מצאנו רעיון מסוג זה. ההיפך, מצאנו דברים מפורשים המצדדים באפשרות של ערעור.


ארץ אגדה: ה'בכור' של רבי צדוק

בענין ייחוסו של התנא רבי אלעזר ברבי צדוק שהוא ואביו חיו בתקופת חורבן הבית יש מחלוקת בין בעלי התוספות לבין הרמב"ם. לדעת בעלי התוספות הוא היה כהן וכפי שהבינו מהמעשה ב'בכור' שהיה לאביו רבי צדוק (וכפי שיובא בהמשך). אולם לדעת הרמב"ם הוא לא היה כהן. בהקדמת הרמב"ם לפירושו למשנה הוא מזכיר את רבי צדוק ואת בנו רבי אלעזר ומציין שהם חיו בזמן החורבן אך כשהוא מונה את התנאים שהיו כהנים הוא אינו מונה אותם בינם. סיוע לרמב"ם יש בדברי רבי אלעזר ברבי צדוק במסכת עירובין (דף מא,א) שמעיד שהוא מבני משפחת סְנֻאָה שמשבט בנימין . והקשו שם בתוספות מהמעשה ב'בכור' שהיה לרבי צדוק (אביו של רבי אלעזר) שלשיטתם משמע ממנו שהיה כהן, ותירצו שיתכן שאמו של רבי אלעזר היא זו שהיתה ממשפחת סְנֻאָה, או שרבי אלעזר היה חתנם והיה בחבורה עימם. ונראה שהרמב"ם ביאר את דברי רבי אלעזר כפשטותם, שהוא בן ממש לאותה משפחה, וחלק על התוספות בביאור המעשה ב'בכור', וכדלקמן.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
אורי לאה בת חיה תמימה
מיכאל אלכסנדר אברהם בן שרה מלכה

חיים מנחם מנדל בן חנה

מאירה בת אסתר
טל שאול בן יפה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
חיים מרדכי פרץ בן אסתר מילכה
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
הילל בן תמר שפרה

ירחמיאל בן זלאטה רבקה
יוסף בן אורית

בתוך שאר חולי עם ישראל


לעילוי נשמת:

פרופ' ישראל אהרוני ז"ל

י"ד בכסלו תשפ"ג

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

גב' בלהה בת ישראל מרמרוש

א' מנחם אב תשפ"א

 

ר' שמואל וגב' רבקה ברנדמן

ט"ז בטבת תשפ"ג/ ח' באייר תשפ"א

 

הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.