English | Francais

Search


שנת תשפ"ג| שבת פרשת כי תשא

כי תשא | יח אדר תשפ"ג | 11/03/2023הלכה פסוקה: הרמת מסך והצמדה למדד בחוב שלא הוחזר במועד

התובעת הפקידה מכל מיני סיבות סכומי כסף מזומן והמחאות אצל הנתבע כהלוואה בחברה שלו, והוסכם ביניהם כי הכסף ישא ריבית שנתית של 10%. בחוזה נכתב כי בתוך חודש עד חודשיים מדרישת התשלום בחזרה, יש לשלמו. בין הצדדים מחלוקת על גובה הסכום שהועבר, ויש טענות רבות בנושא, אולם מוסכם בין הצדדים שחלקו הגדול של הסכום לא נפרע, למרות בקשת התשלום של התובעת. לטענת הנתבע הכסף ניתן לצורך הלוואה לחברה וכיוון שאין נכסים לחברה, ממילא אין מהיכן לשלם. בנוסף בפועל הכסף הופקד בחשבון הפרטי של אשתו שנחסם ולכן הוא לא יכול להחזיר אותו. עוד טען שהוא הלווה לתובעת סך 20,000 ₪ שניתן לראות בו פירעון של החוב. הנתבע הגיש תביעה נגדית בסך 50,000 ₪ על לשון הרע, שכן התובעת הדפיסה נגדו כרוזים על כך שהוא לא מחזיר כספים והוא נוכל. התובעת מודה שאכן הדפיסה כרוזים, אך לטענתה הכרוזים לא פורסמו אלא רק ניתנו לנתבע כאיום במטרה לקבל בחזרה את הכסף.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
אורי לאה בת חיה תמימה
מיכאל אלכסנדר אברהם בן שרה מלכה

חיים מנחם מנדל בן חנה

מאירה בת אסתר
אברהם בן פנינה

טל שאול בן יפה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
חיים מרדכי פרץ בן אסתר מילכה
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
הילל בן תמר שפרה

ירחמיאל בן זלאטה רבקה
יוסף בן אורית

בתוך שאר חולי עם ישראל


לעילוי נשמת:

פרופ' ישראל אהרוני ז"ל

י"ד בכסלו תשפ"ג

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

גב' בלהה בת ישראל מרמרוש

א' מנחם אב תשפ"א

 

ר' שמואל וגב' רבקה ברנדמן

ט"ז בטבת תשפ"ג/ ח' באייר תשפ"א

 

הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.