English | Francais

Search


שנת תשפ"ג| שבת פרשת תזריע מצורע

תזריע | א אייר תשפ"ג | 22/04/2023ארץ אגדה: שני מעשים בטיהור טבריה

במסכת שבת (דף לג,ב) מסופר שרשב"י דיבר כנגד המלכות, והתגלגלו הדברים ונודעו למלכות והיא רדפה אחרי רשב"י. והוא ברח ונטמן במערה בסה"כ י"ג שנים, וכשיצא משם רחץ בבית המרחץ של טבריה ונרפא מהפצעים שהיו בגופו עקב שהותו הממושכת במערה. ולאחר מכן הוא טיהר את העיר טבריה, וז"ל המעשה בטיהור טבריה כשהוא מתורגם בתוספת ביאור: "אמר: הואיל והתרחש נס (שניצל מהמלכות) – אלך ואתקן דבר, כמו שמצאנו שדרשו על הכתוב: 'וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם [עִיר שְׁכֶם אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעִיר]', ואמר רב: 'שָׁלֵם' בגופו, 'שָׁלֵם' בממונו, 'שָׁלֵם' בתורתו. 'וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעִיר' אמר רב: מטבע תיקן להם, ושמואל אמר: שווקים תיקן להם, ורבי יוחנן אמר: מרחצאות תיקן להם. אמר (רשב"י): האם יש דבר שצריך לתקן (בטבריה)? - אמרו לו: יש מקום שיש בו ספק טומאה, והכהנים נמנעים מלעבור שם ויש להם צער להקיף וללכת מסביב. אמר: האם יש אדם שיודע שמקום זה היה בעבר בחזקת טהרה? אמר לו 'ההוא סבא' ('אותו סבא') כאן קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה. עשה גם רשב"י כך (שתיקן והועיל לטבריה כשם שיעקב תיקן והועיל לשכם, רבנו תם). וכל מקום שהיה קשה - טיהר אותו, וכל מקום שהיה רפה – ציין אותו (שלא יעברו לידו הכהנים). אמר 'ההוא סבא' טיהר בן יוחאי 'בית הקברות'! (כלומר, טיהר דבר שאי אפשר לטהרו). אמר לו רשב"י אלמלא היית עימנו (בכינוס החכמים שדנו בטיהור המקום), ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו (אלא שהתנגדת לנו) - יפה אתה אומר (שאתה מתנגד לי כעת). עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו (לטהר), יאמרו: זונות מפרכסות זו את זו, תלמידי חכמים לא כל שכן (שראוי להם שיסייעו אחד לשני)?! נתן בו רשב"י עיניו, ונפטר.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
אורי לאה בת חיה תמימה
מיכאל אלכסנדר אברהם בן שרה מלכה

אהרן (רוני) בן פנינה

ג'קלין בת רינה

חיים מנחם מנדל בן חנה

מאירה בת אסתר
אברהם בן פנינה

טל שאול בן יפה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
חיים מרדכי פרץ בן אסתר מילכה
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
הילל בן תמר שפרה

ירחמיאל בן זלאטה רבקה
יוסף בן אורית

בתוך שאר חולי עם ישראל


לעילוי נשמת:

פרופ' ישראל אהרוני ז"ל

י"ד בכסלו תשפ"ג

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

גב' בלהה בת ישראל מרמרוש

א' מנחם אב תשפ"א

 

ר' שמואל וגב' רבקה ברנדמן

ט"ז בטבת תשפ"ג/ ח' באייר תשפ"א 

הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.