English | Francais

Search


שנת תשפ"ד| שבת פרשת נח

נח | ו' בחשון תשפ"ד | 21/10/2023

פרשת השבוע: וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס

"לִפְנֵי הָאֱלֹהִים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס" (בראשית ו' יא). כך נפתח סיפור המבול. לצערנו הרב, מילים אלה קיבלו בשמיני עצרת משמעות חדשה. צריך רק להפוך את סדר המילים בפסוק: וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס, וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ. רוצחי החמאס השפלים פלשו למדינתנו, ורצחו טף ונשים, זקנים וצעירים, ללא כל אבחנה אבל בכוונה, באכזריות נוראה. אלה שלא נרצחו נחטפו, כולל נכים. יש גם עדויות על מעשים נוראים כלפי נשים, שנחשבים על פי ההלכה כרצח. מעשי ביזה, הרס והשחתה של ישובים, ליוו באופן שיטתי את ההרג והפשעים החמורים. נושא זה מחייב אותנו לברר הלכתית, מה הם חובותיו של כל בן אנוש ומה מחייב, מבחינה תורנית, כל חברה של בני אדם. נבהיר גם מה התוצאה של אי שמירת הכללים. פרשת נח עוסקת גם בנושא זה. מהפסוקים בפרשתנו לומדת הגמרא את המקור לששת המצוות שניתנו לאדם הראשון, ואת המקור למצווה שנוספה עם כריתת הברית אחרי המבול (עיינו בראשית ב' טז, ט' א-ז, סנהדרין דף נו ע"ב ורמב"ם הלכות מלכים בעיקר פ"ט). מצוות אלה הם תנאי לקיומה של חברה מתוקנת ברת קיום.

חמדת השבת: מי מצווה לחלל שבת להצלת נפשות?

העם ממשיך במלחמתו, מלחמת המצווה של עזרת ישראל מיד צר. אנו ממשיכים ללמוד להצלחתם, ולאור זאת עוסקים בהלכות פיקוח נפש בשבת. במסכת יומא (דף פד ע"ב) כתוב "ואין עושין דברים הללו (כלומר, מחללים שבת לצורך פיקוח נפש) לא על ידי נכרים ולא על ידי כותיים, אלא על ידי גדולי ישראל". לכאורה יש באמירה זו שני חידושים: א. עד כה הנחנו שאנו עומדים במצבים בהם יש מתח בין שני דברים: מצד אחד, שמירת השבת; מצד שני, פיקוח נפש. עלינו לבחור אם לחלל שבת בכדי להציל את הנפש, או לוותר על הנפש עבור שמירת השבת. אם ניתן להציל את הנפש ללא חילול שבת, על פניו זו האפשרות העדיפה. יתרה מכך: על פניו אנו עוסקים במצבים בהם אנו מוכרחים לוותר על עיקרון אחד כדי לקיים את השני. לכאורה הגמרא כאן מתארת מציאות בה אין סתירה בין שמירת השבת והצלת הנפשות: הנכרי, שאינו אמור לשמור שבת, יציל את הנפש, וישראל ישמור על השבת. כך אין ויתור על אף אחד מהעקרונות! אך מהגמרא משמע שיש מקרים בהם יש לבחור לחלל את השבת, למרות זאת. ב. גם אם נאמר שיש לחלל שבת עבור פיקוח נפש, מדוע האפשרויות הן "נכרים" או "גדולי ישראל"? האם אי אפשר להציל את הנפשות על ידי אנשי ישראל שאינם לא נכרים וגם לא גדולי ישראל?

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
חנה בת אוריה
טל שאול בן יפה
פנינה ציפורה בת מרים
אורי לאה בת חיה תמימה
מיכאל אלכסנדר אברהם בן שרה מלכה
אהרן (רוני) בן פנינה
ז'קלין בת רינה
חיים מנחם מנדל בן חנה
מאירה בת אסתר
אברהם בן פנינה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
חיים מרדכי פרץ בן אסתר מילכה
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
הילל בן תמר שפרה

ירחמיאל בן זלאטה רבקה
יוסף בן אורית

ניר יצחק רפאל בן יפה
בתוך שאר חולי עם ישראל


לעילוי נשמת:

פרופ' ישראל אהרוני ז"ל

י"ד בכסלו תשפ"ג

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

ר' שמואל וגב' רבקה ברנדמן

ט"ז בטבת תשפ"ג/ ח' באייר תשפ"א      

יחזקאל וגב' חנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א
 

הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.