English | Francais

Search


שנת תשפ"ד| שבת פרשת תזריע

תזריע | ה' בניסן תשפ"ד | 13/04/2024ארץ אגדה: המעשה שהיו מסובין בבני ברק – ורס"ג

בהגדת ליל הסדר מסופר מעשה בחכמים שהיו מסובים בבני ברק, וז"ל: "מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ור' עקיבא ור' טרפון שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרין ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית." המעשה מופיע כבר בנוסח הגדה קצר וקדום1 שנמצא בגנזי שכטר (ב, 259) אך לא ידוע לאיזה גאון מיוחס סדר הגדה זה. המעשה מופיע גם בנוסח הגדה שחיבר רב נטרונאי גאון (פורסם ע"י הרב ליהמן בספר יובל לרי"ד סולובייצ'יק ח"ב עמוד תתקפו. מוה"ק). ושם כותב רב נטרונאי שזהו נוסח שנהגו בו ישראל והוא מקובל מרבותינו בעלי התלמוד והגאונים. הרב ליהמן מציין שנוסח זה היה נפוץ מאוד בקהילות ישראל, ממרוקו שבמערב ועד סין שבמזרח, והוא דומה לנוסח שמופיע ברמב"ם (סוף הלכות חמץ ומצה2). רב עמרם גאון שהנהיג את ישיבת סורא עוד בסוף ימיו של רב נטרונאי הוסיף על הנוסח של רב נטרונאי כמה תוספות (כמו "כמה מעלות טובות למקום עלינו...דיינו"3), ושלח אותו לספרד בתוך 'סדר רב עמרם גאון' שבו היו מסודרות תפילות שונות. ונוסח ההגדה שלו התפשט במקומות רבים והוא הנוסח שמקובל בימינו, והמעשה המפורסם בחכמים שהסבו בבני ברק ידוע בעיקר כמעשה שמסופר בסדר רב עמרם גאון (עמוד קיד, גולדשמידט; עמוד קנט, הרפנס).Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
חנה בת אוריה
טל שאול בן יפה

רות ציפורה בת חנה
אורי לאה בת חיה תמימה
מיכאל אלכסנדר אברהם בן שרה מלכה
אהרן (רוני) בן פנינה
ז'קלין בת רינה
חיים מנחם מנדל בן חנה
מאירה בת אסתר
אברהם בן פנינה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
חיים מרדכי פרץ בן אסתר מילכה
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
הילל בן תמר שפרה

ירחמיאל בן זלאטה רבקה
דוד בן רחל

ניר יצחק רפאל בן יפה

מעיין בת הדס

יאיר ידידיה בן מיכל בינה
שמואל בן ברוריה
נעם בן שלומית

שלמה בן שולמית

עודד בן חיה

שלומית בת לאה
בתוך שאר חולי עם ישראל

לעילוי נשמת:

פרופ' ישראל אהרוני ז"ל

י"ד בכסלו תשפ"ג

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב וגברת נעמי טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א
/ י"ד אדר ב' תשפ"ד


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

ר' שמואל וגב' רבקה ברנדמן

ט"ז בטבת תשפ"ג/ ח' באייר תשפ"א 
 

 גב' צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.