English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת דברים

דברים | ו' אב תש"ע | 17/07/2010Dedication

לע"נ

גיטה בריינדל ע"ה

בת מו"ר

 אברהם אבא וביילה

 

לע"נ

יצחק אייזיק ע"ה
בין יהודה לייב

נלב"ע כ"ט באב

 

 לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב ז"ל

בן אברהם ועיישה סבג

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.