English | Francais

Search


שנת תשע"ב | שבת פרשת קרח

שו"ת במראה הבזק: הדרכה כללית בענין גיורים בדרום אמריקה ובעיית החרםמונטוידאו, אורוגואי                                        Montevideo, Uruguay

סיון תשנ"ג

 

  

שאלה

בקהילתנו רבות הבעיות הרוחניות. רוב חברי הקהילה יוצאי גלות טורקיה, אבל עוברים עכשיו תהליך התבוללות באורוגואי ומצבם חמור מבחינת שמירת תורה ומצוות. מאידך גיסא יש להם רגש יהודי עמוק והזדהות עם ארץ ישראל ויושביה. לאחר עבודה קשה ומאומצת של שנתיים ימים הצלחתי לארגן קבוצה ללימודי היהדות הן של מבוגרים והן של בני הנוער. האנשים כבר החלו להקפיד על הדלקת נרות שבת.

לצערנו פשטה "האופנה" בקהילה שבני הנוער מחפשים להם בנות זוג דווקא מן הנכריות, ועכשיו רוצים לגיירן. אני סרבתי באופן עקרוני לעסוק בגיור גם מפני שאינני מוסמך לכך, וכן בגלל שנהוג לא לגייר בדרום אמריקה. הציבור טוען כלפי שאינני מקיים חובתי כרב הקהילה, והם ידרשו להחליפני ברב קונסרבטיבי, כיצד לנהוג?

זאת ועוד: מה יקרה כשנכריה מתגיירת גיור שלא כהלכה, ובעתיד תלד בן ותביא אותו לברית מילה ולאחר מכן לבר-מצווה? כיצד להגיד לה שבנה לא יהודי? עם כל ההתנגדות שיש כבר בקהילה לתורה ומצוות זה יגרום עוד חה"ש ר"ל. או בחור שנתגייר לא כהלכה ובא להתפלל, האם מונים אותו למניין גם במקרה שהוא יהיה העשירי? איך נוכל להלבין את פניו ולהגיד לו שהוא לא יהודי?

אודה לכם אם תבהירו לי את המצב ההלכתי גם בשאלות הבאות:

א.   מה בדיוק פסק הדין בקשר לגיורים לגבי אורוגואי? האם קיים אותו החרם כמו בבואנוס  איירס? הרב הראשי באורוגואי, הרב נחמיה ברמן ז"ל היה סבור שלא.

ב.   במקרה של זוג מעורב שכבר גרים ביחד או התחתנו נישואים אזרחיים מה עושים? האם כדאי שהיהודי ימשיך לחיות באיסור, או אם החלק הלא יהודי מעוניין בחיים יהודים מתחילים תהליך של גיור ומקימים בי"ד כשר? כמובן, מדובר באנשים שאין להם שום אפשרות כלכלית לנסוע לארץ.

ג.    בחורים רווקים שאין להם שום עניין בבנות יהודיות, שרוצים להתגייר (באים לבית-הכנסת כל קבלת שבת, אוכלים כשר, שומרים שבת), מה לעשות איתם?

אני בטוח שאתם תשקלו את הבעיה מכל צדדיה, תוך ידיעה של המצב החמור של התבוללות ונשואי תערובת. אין לי שום כוונה ח"ו לעשות משהו מחוץ למסגרת של ההלכה, גם אין לי כוונה לעודד אותם שיתחתנו נישואים אזרחיים תוך הבטחה של גיור אח"כ, ח"ו. אלא כוונתי (במקרה נדיר שישאלו אותי) וכדי שהמצב לא יהפוך מ"בדיעבד" ל"לכתחילה" היא לשכנע אותם לא להתחתן. אם כבר אהיה מול מצב של זוג שגרים יחד, אז האם להגיד להם: תתחילו ללמוד תורה, אחרי שנה נדבר בלא שום התחיבות מצדי?

 

תשובה

דעתו של מרן הרב ישראלי כפי שהביעה פעמים מספר, היא, שאין לנו לגייר גיורים, כאשר יש הערכה, שאין הגר עתיד לקיים מצוות1, ואין צריך לומר שאין לגייר כאשר המועמד לגיור אינו מקבל מצוות, אפילו בפה, בשעת גיורו2. בדבר החשש שעקב גישה זו נדחפים לגיור מועמדים לזרועות הקונסרבטיביים והרפורמים, כבר התבטא הרב שאין חשש זה מצדיק, שנעשה אנו גיור קונסרבטיבי1.

החרם שלא לגייר גיורים, הוטל במקורו על-ידי יוזמיו רק במדינת ארגנטינה שהיתה נתונה למרותם. אך הוא נתקבל, ונהגו על פיו למעשה גם בשאר מדינות דרום-אמריקה3. וכשנעיין, נמצא ששאלת חלוּת החרם במקומך איננה משמעותית, וזיל בתר טעמא: כבר הורינו שאותם המועמדים לגיור, אשר בן-זוגם אינו שומר מצוות4, ולפי כל אומדן הם אינם מתעתדים לקיים מצוות, אין לגיירם מדינא גם לולא החרם. ואף מועמדים רווקים שניכרת בהם כוונה כנה להסתפח לעם היהודי, מ"מ אי-אפשר לגיירם לכתחילה (גם לולא החרם!) במציאות החיים בדרום-אמריקה, כאשר החברה היהודית שאותה הם מכירים ומחמתה נתקרבו ל"יהדות" - אינה שומרת מצוות בעצמה, כך שהערכה סבירה היא, שלא יקיימו חיים של יהודי שומר מצוות לאחר גיורם5.

המצב המתואר בקהילתך הוא זה שעמד לעיני מטילי החרם, אשר סברו, שמדינא אין לבצע גיורים בכגון זה, ומטרת החרם היתה להרתיע רבנים שבכל זאת ביצעו גיורים כאלה - שימנעו מכך ולוּא משום אימת החרם.

לסיכום יאמר, כהנחיה כללית, שאותם המועמדים לגיור, שניכר בהם, שמניעם הוא לשם שמים - דוגמת אותם הרווקים הבאים לבית-הכנסת - ואשר יש הערכה שבחברה מתאימה יתקרבו לשמירת מצוות מלאה, אותם יש לקרב ולהדריך לעלייה לא"י, ולא משום אימת החרם, שקבע שגיורים יעשו בבית-דין שבירושלם, אלא משום ההכרה שרק בחברה שומרת מצוות ניתן לצפות מגר שיגיע לקיום מצוות, והרי זה תנאי הכרחי לגיור לכתחילה.

 

________________________________________________________

 

1 שו"ת "במראה הבזק" (ח"א תשובה ל 1) ועוד.

2 שו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ג.

3 כן העיד הגר"מ אליהו, הראשון לציון, לשעבר הרב הראשי לישראל.

4 גירות אשר המניע הראשוני שלה הוא מחמת אישות, הקילו הרבה אחרונים לגייר בזמן הזה. עיין בדברי הרב ב"צ מאיר חי עוזיאל, הובאו דבריו בתושבע"פ (כרך כט). אך כל זה אמור כאשר ההערכה הסבירה היא, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולבסוף תהיה יהודיה שומרת מצוות לשם שמים.

5 עיין דברי הרב אליהו גולדמאן בשו"ת "דברי אהרון" (סי' לה) מה שכתב בזה. והרב אליהו אביחיל המצוי בנבכי הקורות בקהילות דרום-אפריקה העיד שלדאבוננו לא השתנה המצב לטובה מאז תקופתו, וכך גם עולה ממכתבך.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.