English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת עקב

שו"ת במראה הבזק: שחיטת שוחט לא-מוסמך שצבר ניסיון בשחיטה לשאינם יהודים(מתוך ח"ג)

 

קיטו, אקוודור                                                         Quito, Ecuador

מנחם אב, תשנ"ב

 

 

שאלה

בהיותי בעיר בואנוס-אירס, "שימשתי" אצל שוחט מוסמך וזקן שהרבה שנים עסק במלאכתו בעיר. הוא מוכר כמומחה לשחיטה. למדתי אצלו חודש לצורך שחיטת "עופות" ולא בקר, בעיקר ההלכות הנצרכות כמו בדיקת הסכין מפגימות. כמו כן שחטתי כמה עופות לפניו ע"פ ההלכה. מפאת קוצר הזמן, לא הספקתי לשחוט כמות רצויה ע"מ לקבל מספיק נסיון, לכן אני ממשיך לשחוט כאן בעיר קיטו, במשחטה של גויים, ויש לי אפשרות של שחיטה בכמויות, כל יום, ובינתיים כל מה שאני שוחט הולך לגויים בשוק. האם אחרי תקופה רצויה כשאני ארגיש בטחון באופן השחיטה תהיה אפשרות לאכל מאותה שחיטה אפילו בלי הסמכה של שוחט מוסמך? חשוב לזכור שבמקומנו אין שוחט אחר, והקהילה מעונינת בשוחט מקומי, ושלא יצטרכו להזמין מדי פעם שוחט מבחוץ, דבר שיש לו השפעה גם על מחיר הבשר הכשר וגם על זמינותו.

 

תשובה

השוחט לא ישחט עד ששחט ג' פעמים בפני חכם ומומחה, ולכן נוהגין שאין אדם שוחט אלא אם כן נטל "קבלה"1 לפני חכם, וקצת מן המקומות נוהגין להחמיר עוד שהמקבל נוטל כתב מן החכם, לראיה שאכן ניתנה לו "קבלה". וכיום נהגו בכל המקומות ליחן כתב-ראיה לשוחט הנסמך, ואם אין לו כתב-ראיה - אין אוכלין
משחיטתו2.

ועל כן נראה שלאחר שתרגיש ביטחון בשחיטת העופות, עליך לקבל "קבלה" בכתב מן השוחט שלמדת אצלו, או מכל שוחט מוסמך, ואם השוחט איננו חכם המורה הוראות - צריך "קבלה" גם מחכם3.

ולבד מן הנסיון בשחיטת העופות אתה צריך גם לרכוש נסיון באופן בדיקת הסכינים והעמדתם, "הלא תראה כי יבדוק אדם פעמיים שלוש ולא ירגיש בפגימה דקה, ואח"כ ימצאנה, כי הכין ליבו באחרונה, ובחינת חוש המישוש כפי כוונת הלב"4, ובפרט מכיוון שבקהילתך תהא לבדך בלא אפשרות להראות הסכין לחכם העיר5.

 

________________________________________

 

1    רמ"א יו"ד סי' א סעיף א.

2    "כף החיים" יו"ד סי' א, אות נא.

3    ט"ז יו"ד סי' א ס"ק ד.

4    שו"ע יו"ד סי' יח, סוף סעיף יז.

   עיין שו"ע יו"ד סי' יח, תחילת סעיף יז.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.