English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת ויגש

פרשת השבוע: עוד על בירור יהדות וגנטיקה יהודית

הרב יוסף כרמל, ראש כולל "ארץ חמדה"

בשבוע שעבר בפרשת מקץ הסברנו את הרקע המדעי שמאפשר להוכיח יהדות באמצעות בדיקת MtD.N.A. ננסה להסביר בדברינו את הרקע ההלכתי. נקדים ונאמר כי נאלץ לעשות זאת בקיצור נמרץ, המעוניינים לקבל חומר יותר מפורט מוזמנים לפנות אלינו info@eretzhemdah.org.

נפסק בשו"ע1 כי מדרבנן, אי אפשר לסמוך על הוכחה הבנויה על סברת רוב, כדי להתיר עגונה. לכן אדם שידוע לנו כי היה על ספינה שטבעה במקום שמוגדר כ"מים שאין להם סוף" והוא נעלם, אשתו אסורה להינשא לאחר. לא ניתן לסמוך על כך שרוב האנשים שניצולים מאסון עושים כל מאמץ להודיע על כך לבני משפחותיהם2.  לעומת זאת ניתן לסמוך על "סימן מובהק" כדי להתיר לעגונה שבעלה נעלם, להינשא לאחר.  כגון שידוע לנו שלבעל שנעלם אפילו ב"מים שאין להם סוף", היו שש אצבעות ביד שמאל ונמצאה שם, גופה בלתי ניתנת לזיהוי אבל ביד השמאלית שלה יש שש אצבעות3.

רוב פוסקי זמננו פסקו כי ניתן לסמוך על בדיקת D.N.A כדי לזהות גופה, וכך לפתור בעיית עגינות של אישה שבעלה נעלם4. פסיקה זו הצילה מספר עגונות שבעליהן נעלמו, לצערנו, בפיגוע הטרור הנורא שבוצע על ידי האיסלם הקיצוני ב"מגדלי התאומים" בניו יורק, לפני למעלה מארבע עשרה שנים.

לעומת זאת, כשמדובר על שאלת בירור יהדות מוסכם על הפוסקים שניתן להסתמך על  הוכחה המבוססת על סברת רוב, עיינו בסוגיא במסכת פסחים5. בפוסקים מבואר שהכוונה ל'רובא דליתא קמן'6.

לפי המבורר לעיל, קל וחומר שניתן להסתמך על סימן מובהק.

אם אכן ניתן להגדיר גם בדיקת MtD.N.A כסימן מובהק או לפחות כרוב גדול יהיה ניתן לסמוך על בדיקות מסוג זה, אם יעשו במעבדה מוסמכת, כהוכחה לברור יהדות.

אנו פועלים רבות, בשיתוף עם בית דין חשוב בברית המועצות לשעבר, ובשיתוף פעולה עם מדענים מהשורה הראשונה בעולם, כדי לבדוק נושא זה בדיקה יסודית ומעמיקה. בסיומה החיובי בע"ה של הבדיקה נקרא לפוסקי הדור ולרבנות הראשית לישראל לקרא לממשלת ישראל להכריז על מבצע לאומי, שיעזור בע"ה לרבים מאחינו ואחיותינו שאין ברשותם מסמכים המוכיחים  את יהדותם לחזור לחיק האומה.

כמו שהסברנו בשבוע שעבר, יש ציבור ענק של אזרחים במדינת ישראל (בין 300,000 ל 500,000 איש ואשה) שסובלים עקב כך, שאינם יכולים להוכיח את יהדותם. זהו גם מצב מסוכן ביותר מבחינה רוחנית.

 

הבה נתפלל כי נזכה לעזור בפתרון בעיה כאובה זו ונביא מזור לכאבם של רבים.

_____________________________

 

1  אבן העזר סימן י"ז.

2   עיינו יבמות דף קכא ע"א, תוספות שם ד"ה ולא היא, ובביאור הגר"א על שו"ע אבן העזר סימן יז ס"ק קטז

3   שו"ע אבן העזר סימן יז סעיף כד.

4   עיינו במאמרו של הרב מרדכי הלפרין בקובץ תחומין כרך ד (תשמ"ג) ובהכרעתו של מו"ר הגרז"נ גולדברג במאמרו בתחומין כג (עמ' 116-117). עוד עיינו בסיכום הכללי, לגבי השלכות הלכתיות על סמך בדיקותD.N.A ב'אנציקלופדיה הלכתית רפואית' ערך תורשה וכן בספר 'נשמת אברהם' חלק אבן העזר סימן ד סעיף יג, וראה שם לשונו של הרב שלמה זלמן אויערבך בענין קביעת יוחסין: "אך אם הבדיקה הזאת מפורסם ומקובל בכל העולם ע״י הרבה נסיונות ברורים לדבר אמת וברור, מסתבר שגם מצד ההלכה אפשר לסמוך על זה". 

5   דף ג ע"ב.

6   עיינו תוספות פסחים שם ד"ה ואנא, תוספות יבמות מז ע"א ד"ה במוחזק. עוד עיינו במאמרו של הרב משה מרדכי פרבשטיין, תחומין יב, "יהדותם של העולים מרוסיה".

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

 

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.