English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת ראה

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין- רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית'

עורך: הרב הדיין עקיבא כהנא ,חוקר במכון משפט והלכה בישראל

נזקי כלב שנפגע מהדברה
'ארץ חמדה גזית' בית שמש / אייר תשע"ח
דיינים: הרב אלעזר שנקולבסקי - אב"ד, הרב ניר ורגון, הרב ידידיה לביא.

תקציר המקרה: אדם הזמין הדברה נגד חולדות במחיר של 4,680 ש"ח, בעקבות מודעה שפורסמה על "הדברה ירוקה", המדביר לא הדריך אותו כיצד יש להתנהל לאחר ההדברה, ולאחר כמה ימים כלבו של המזמין התחיל להתנהג בצורה מוזרה ונזקק לטיפול רפואי, המזמין תובע מהמדביר החזר על מחצית עלות ההדברה, משום שמסתבר שההדברה אינה "הדברה ירוקה", וכמו כן הוא תובע ממנו פיצויים על הנזקים לכלבו בסך 4,790 ש"ח.

פסק הדין: המדביר הנתבע ישלם לתובע סך 4,000 ₪ עבור החזר חלק מעלות ההדברה

נימוקים:

למרות שאין הוכחה ברורה, קרוב לוודאי שהנזק לכלב אכן נגרם מההדברה, וזאת על סמך הדו"ח הוטרינרי.

א. הרעלת כלב חבירו

הרעלת כלב או בהמה של אדם אחר נחשבת כגרמא כפי שמופיע בגמרא בב"ק מז ע"א, בבית הדין נוהגים לחייב על נזקי גרמא במקרים מסויימים, אולם במקרה זה בית הדין בוחר שלא לחייב משום שלא היתה כוונה להזיק.

ב. טענת מקח טעות

לפי המודעה שפורסמה היה נראה שמדובר בהדברה מחומרים שאינם רעילים, בסופו של שדבר נעשה שימוש בחומרים רעילים, לכן יש כאן מקח טעות, ועל המדביר להשיב את הכסף עבור ההדברה, למעט סכום שאותו בית הדין משער שהמזמין נהנה מעבודת המדביר. גם אם לא ניתן להגדיר את המקרה כ'מקח טעות' וודאי שיש כאן "שינוי מדעת בעל הבית" שבמקרה זה נקבע בגמרא שידו של המשנה על התחתונה והוא מקבל רק את הוצאותיו

 למעבר לפסק הדין המלא

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.