English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת האזינו

שו"ת במראה הבזקמקסיקו סיטי, מקסיקו Mexico City, Mexico

כסלו, ה'תשנ"ח


תקיעת שופר בר"ה בתפילת לחש


שאלה
נהוג בר"ה לתקוע בשופר בשמונה עשרה בלחש, שלא כמנהג האשכנזי הפשוט שתוקעים רק בחזרת הש"ץ.
צריך לקחת בחשבון שדברים אלה נוהגים כאן לפני הרבה שנים, בכהונתם של רבני הקהילה האשכנזית. כיצד להתייחס לזה?

תשובה
מקור השוני בין המנהגים בתקיעת שופר של תפילת מוסף, יסודו במחלוקת ראשונים (1).
על פי זה שני המנהגים "אלו ואלו דברי אלוקים חיים".
ב"משנה ברורה" (2) מובא שתקיעות שופר בחזרת הש"ץ עדיפה על התקיעה שבעת התפילה בלחש, כי אז אין מבלבלים את המתפללים.
שני המנהגים, יסודותם איפוא בהררי קודש ואין לבטל מנהג קיים.
-------------------------------
1. עיין סיכום השיטות שו"ת "יחוה דעת" ח"ו סי' לז.
2. סי' תקצב סק"א.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.