English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת שמיני

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב עקיבא כהנא

הפסקת התקשרות עם אדריכל
'ארץ חמדה גזית' ירושלים / כסלו תשע"ה / תיק מס' 74039

דיינים: הרב סיני לוי, הרב דניאל כ"ץ, הרב דורון אלון

 

המקרה בקצרה:

אדריכל הציע למזמין תכנון של בניית קומה נוספת בביתו בתמורה ל-9,500 ₪. בפירוש נכתב בהצעה שהסכום אינו סופי ויכול לעלות לפי השעות שיושקעו בעבודה על הפרויקט.

בפועל דרש האדריכל סכומים נוספים והמזמין שילם (סה"כ כ- 13,000 ₪). כאשר הגיעה דרישה לתשלום נוסף סרב המזמין לשלם, והצדדים פנו לבורר שקבע שעל המזמין לשלם חלק מהסכום בלבד. עוד קבע הבורר את יתרת הסכום לתשלום. למרות זאת, האדריכל דרש אחר כך תשלום נוסף, מעבר למה שקבע הבורר. הצדדים חזרו אל הבורר, והוא קבע כי המזמין ישלם לאדריכל סכומים נוספים. עוד קבע הבורר כי מעתה ואילך לא יתחייב המזמין לשלם לאדריכל אלא אם הוא יזמין ממנו עבודה נוספת ויסוכמו הדברים והתשלום בכתב.

למרות זאת, בהמשך דרש האדריכל תשלום על שעות עבודה נוספות, ומשהמזמין סרב לשלם, הפסיק האדריכל לעבוד. בסופו של דבר, פיטר המזמין את האדריכל, ודרש לקבל בחזרה את כל מה ששילם (27,000 ש"ח). האדריכל סירב להחזיר את הכסף וטען שעבד באופן מקצועי, וכן סירב לשוב אל הבורר הראשון, והמזמין תבע את האדריכל בבית הדין של ארץ חמדה גזית בירושלים.


פסק הדין
: הנתבע ישלם לתובע סך 5,000 ₪.


הנימוקים בקצרה:


א. מעמד הנתבע - פועל או קבלן

בהלכה יש שתי אפשרויות העסקה - פועל או קבלן, ויש ביניהם הבדלים הלכתיים. במקרה זה, הנתבע נשכר בתקופה הראשונה ושכרו נקבע לפי שעות, ולכן יש להתלבט מה הגדרתו. אך בתקופה השניה השני נקבע שכר כולל עבור כל העבודה ולכן הגדרתו כקבלן.

ב. הפסקת עבודה של קבלן

השו"ע (חו"מ שלג, ג-ד) פסק שאם קבלן חוזר בו באמצע העבודה, הוא יקבל את מה שהובטח לו בניכוי עלות השלמת העבודה, כך שהמזמין לא יפסיד מהעזיבה של הקבלן. לעומת זאת, כשבעל הבית חוזר בו ידו על התחתונה, והוא צריך לשלם לקבלן לפחות עבור העבודה שביצע עד הפסקת העבודה. אמנם אם משמע משולחן ערוך (חו"מ שלג, ה) שאם סילוק הקבלן מוצדק על פי דין, דינו כאילו הקבלן עזב את העבודה.

במקרה זה נחלקו הדיינים האם סילוק הנתבע על ידי התובע היה מוצדק.

דיין אחד: שני הצדדים לא התנהלו כראוי - הנתבע דרש סכומים נוספים כל הזמן, והתובע נהג בקפדנות והתעלם מייחודיותה של העבודה. כיון שיש אשמה משותפת הרי שניתן להסתכל על סיום ההתקשרות כסיום בגלל אונס שבו יש לשלם שכר על מה שנעשה.

דיין שני: התובע הפסיק את העבודה שלא כדין. אף שהנתבע לא היה רשאי לדרוש סכום כסף נוסף עבור המשך עבודתו, אך הוא טעה טעות סבירה בהבנת דברי הבורר, ואין זה מצדיק את סילוקו. לכן הדין הוא כדין מזמין שמפסיק את עבודת הקבלן, ולכן על הנתבע להשיב לתובע 5,000 ₪ עבור העבודה שלא השלים.

דיין שלישי: הנתבע פשע כאשר דרש תשלומים שלא כדין בניגוד לקביעת הבורר, ולכן דינו כמי שחזר בו והתובע היה רשאי לסלקו, לכן לדעת דיין ג' יש להשיב 8,044 ₪ לתובע.

ג. הכרעה

במקרה זה היו שלוש דעות: א. הנתבע פטור. ב. הנתבע חייב 5,000 ₪. ג. הנתבע חייב 8,088 ₪. לכן יש לפסוק כרוב דעות שהנתבע חייב לשלם 5,000 ₪.

סקירה זו נעשתה בהסתייע בסקירה של הרב שמואל פולצ'ק שפורסמה באתר דין תורה.

למעבר לפסק הדין המלא

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 


לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח


מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.