English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת מצורע

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב עקיבא כהנא

הטעית רוכש שפגעה בהלוואת משכנתא
'ארץ חמדה גזית' ירושלים / אייר תשע"ח / תיק 78002

 דיינים: הרב חיים בלוך, הרב עמוס ראבילו, הרב שמעון גרבוז
 

המקרה בקצרה: התובעים הם בני זוג שרכשו דירה דרך עמותה שהקימה קבוצת רכישה, הנתבעות הן חברת הניהול שניהלה את הפרויקט. התובעים טענו שחברת הניהול גרמה להם להפסיד את הזכאות של משרד השיכון למשכנתא בתנאים מיוחדים. זאת, בגלל שכתוצאה מטעות של חברת הניהול רק אחד מבני הזוג התובעים נרשם כחבר בעמותה, והוא גם נרשם כבעלים יחיד על הדירה. התובעים דרשו פיצוי על הנזק בסך של 42,000 ₪.

בתגובה חברת הניהול טענה שבחוזה מצוין בפירוש שהאחריות למימון מוטלת על החברים, ולא על חברת הניהול. כמו כן, כללי משרד השיכון השתנו לאחר חתימת התובעים על המסמכים ובזמן החתימה לא היה ידוע שייגרם לתובעים נזק. בנוסף, הוספת בן הזוג לחתימות היתה מעכבת את הפרויקט וגורמת נזק לשאר הרוכשים. 

פסק הדין: שתי הנתבעות - חברת יעוץ המשכנתאות, והעמותה – פטורות.

נימוקים בקצרה:
א. אחריות חברת הניהול לכך שרק בן זוג אחד חתם על המסמכים

הגמרא (בבא קמא צט ע"ב) קובעת שאדם שנתן ייעוץ לקוי ואינו מומחה חייב לשלם אם נגרם נזק כתוצאה מחוות דעתו. כמו כן הגמרא מבדילה בין מקרה שבו המומחה קיבל תשלום ודינו כשומר שכר שאחריותו רחבה, למקרה בו לא קיבל תשלום ודינו כשומר חינם שאחריותו מצוצמצת, וכך נפסק בשו"ע (חו"מ שו, ו).

מכאן שאם ברור ליועץ שהמתייעץ סומך עליו, וההסתמכות ברורה לשני הצדדים, הרי שיש ליועץ אחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה מעצתו (נתיבות המשפט חידש שאם היועץ קיבל שכר הוא חייב לשלם גם כשלא ידע בבירור שסומכים עליו).

במקרה שלפנינו התובע טען שסמך על עצת נציג חברת הניהול, אולם, היועץ לא קיבל שכר על ייעוץ בענייני משכנתא. כמו כן חברת הניהול הניחה שהרוכשים אינם סומכים על נציגיה בענייני מימון, ונאמר בחוות יאיר (סד) שיש לפטור אנשים מיעוץ לא נכון כשמצופה מהמתייעץ להתייעץ עם אנשים נוספים.

בנוסף, לאחר זמן הייעוץ והחתימה על המסמכים, הכללים של משרד השיכון בעניין משכנתא לזכאים השתנו, והשינוי הוא שגרם לנזק של התובעים. מקרה זה דומה למקרה המופיע בגמרא (בבא קמא צט ע"ב) שבו מטבע נפסל, אולם המומחה לא עודכן על כך והמליץ לקבלו, ולכן הוא לא חויב לפצות את המתייעץ. 

ב. האם היה על חברת הניהול לתקן את הרישום?
שאלה נוספת שנדונה בפסק הדין היא האם החלטת חברת הניהול שלא לתקן את הרישום ולהחתים את בן הזוג השני, לאחר שהתבררה הבעיה עם המשכנתא לזכאים, היתה מוצדקת. בעניין זה נחלקו דייני בית הדין.

לדעת המיעוט, כיון שהיה ניתן לשנות את הרישום אף במחיר עיכוב את הפרויקט, הרי שהיתה לחברת הניהול אחריות לנזק שנגרם עקב ההחלטה שלא לתקן את הרישום. זאת, משום שהמומחה פטור רק כשיש אונס (שו"ע חו"מ שו, ז), וכאן אין מדובר באונס.

לעומת זאת, לדעת הרוב, חברת הניהול כלל לא הודתה שניתן היה לתקן את הרישום. בנוסף, החלטת חברת הניהול שלא לשנות את הרישום כדי לא לפגוע בשאר הרוכשים היתה סבירה, אף אם יתברר בדיעבר שטעתה בשיקול דעתה. כמו כן, החלטות עסקיות נבחנות על פי מנהג המדינה (חו"מ קעו, י), והחלטות בשותפות, צריכה להעשות לפי מה שאדם היה עושה בשלו. כיוון שדברים אלו תלויים בשיקול דעת, כבר כתב בשו"ת אגרות משה (חו"מ ב, כג) שלא ניתן לדרוש ביקורת שיפוטית על החלטות עסקיות התלויות באומדן דעת. לפיכך, גם אם ההחלטה היתה מוטעית , אין מקום לחייב על כך.

לפיכך, התביעה נדחתה על פי דעת הרוב.

 למעבר לפסק הדין המלא

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.