English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת אמור

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב עקיבא כהנא

הלוואה לאח לצורך רכישת דירה

'ארץ חמדה גזית' רמת גן / אייר תשע"ד / תיק מס' 74052

דיינים: הרב אהרן כץ, הרב שלמה אישון, הרב סיני לוי

המקרה בקצרה:

התובע והנתבע הם שני אחים יחידים להוריהם, והתובע סייע לאחיו הנתבע לרכוש בית, בסכום של כ-160,000 ₪, התובע הודה ש-60,000 ₪ ניתנו במתנה, אך טוען ש- 100,000 ₪ ניתנו כהלוואה ללא מועד פירעון מוגדר עד שתהיה לנתבע אפשרות להשיב אותם (ל"כשירחיב"). לטענת התובע הדברים נאמרו לנתבע לפני מתן הכסף, ועל הנתבע לפרוע אותם. התובע דורש את הכספים כעת משום שחשב שכעת נוח יותר לנתבע לפרוע. התובע מבקש מבית הדין לקבוע שכשיהיה לאחיו כסף הוא יהיה חייב להחזיר לו. אשת התובע העידה שכך אמר לה התובע. הנתבע טוען שכל הכספים ניתנו במתנה ואילו היה יודע שמדובר בהלוואה לא היה רוכש את הבית.

פסק הדין: בית הדין קובע כי לנותן הכסף יש זכות לתבוע את הכסף בכל זמן שימצא לנכון.

עיקרי הנימוקים:

א. טענה על כסף שניתן במתנה

לא הוצגו לבית הדין ראיות שניתן להכריע על פיהן האם התובע אמר לנתבע במפורש שמדובר בהלוואה ולא במתנה. לפיכך, בית הדין עסק בשאלה כיצד יש לפרש נתינה של כסף ללא סיכום מפורש, כאשר הנותן טוען שמדובר בהלוואה והמקבל טוען שמדובר במתנה.

בטור (חו"מ סי' עה) נאמר שכשאדם נתבע על ידי חבירו וטוען שהוא מחל לו או נתן לו במתנה, נפטר הנתבע מהשבת הכסף בשבועת היסת וכך נפסק בשו"ע (חו"מ עה, ז). הסמ"ע כתב שלמרות שאין דרך בני אדם לתת מתנות הנתבע נאמן בשבועת היסת.

הש"ך (עה, כב) כתב שטענת הנתבע שקיבל את הכסף במתנה היא טענה גרועה ולכן הנתבע נאמן רק אם יש לו מיגו והיה יכול לפטור עצמו בטענה טובה אחרת. אלא שבמקרה שלנו אין לנתבע מיגו, שהרי אינו נאמן שפרע את החוב ללא הצגת תיעוד. זאת, משום שבימינו העברת סכומים בשיעור כזה נעשית בצורה מתועדת בדרך כלל.

ב. טענת מתנה בין בני משפחה

אמנם, היה מקום לומר שכיון שמדובר בבני משפחה, טענת מתנה, היא טענה טובה. אלא שיש להבדיל בין מתנות קטנות למתנות גדולות, וכך היא גם מסקנת הישועות יעקב שמסביר מהו ההבדל בין הדינים הבאים: מצד אחד, הרמ"א (רטז) פסק שאדם שמאכיל את חתנו על שולחנו יכול לתבוע ממנו כסף על כך, ומצד שני בשו"ע (אבן העזר נ, ב) פסק שאדם שמקדש את אחותו, התכוון לתת לה את הכסף במתנה, כי ידע שהקידושין לא תופסים ונתן לה בדרך זאת.

במקרה השני מדובר על סכום קטן ולכן יש להניח שנתן במתנה, לעומת זאת במקרה הראשון מדובר בהרבה כסף, ולכן לא סביר שהוא ניתן במתנה, אלא בהלוואה. וכך גם כתב הרב יועזר אריאל שליט"א ("כספים שניתנו לקרוב משפחה מתנה או הלוואה", תחומין כרך כז).

ג. משקל כוונתו של התובע

לטענת הנתבע הוא קיבל את הכסף במתנה, ואילו התובע תיאר את הקושי שלו לתת את הכספים, והסביר שהוא ציפה לקבל את הכסף בחזרה, אף שלא אמר זאת בפירוש. ישנם פוסקים רבים הסבורים שבמתנה גם דברים שאדם חשב בליבו הם בעלי תוקף (רמ"א חו"מ רז, ד) וזאת משום שהדבר תלוי רק בדעתו של נותן המתנה.

 

למעבר לפסק הדין המלא

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ
מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

 
לע"נ
שמואל רוזנהק ז"ל,
 נלב"ע ו' באייר תשע"ג

לע"נ 
יחזקאל צדיק ז"ל,
 נלב"ע י"א באייר תשע"ו

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.