English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת כי תצא

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב עקיבא כהנא

איחור בתשלום לקבלן מצדיק איחור במסירת הדירה
'ארץ חמדה גזית' בית שמש / כ"ח באייר תשע"ט / תיק 79016

דיינים: הרב אליעזר שנקלובסקי, הרב ניר ורגון, הרב דניאל רוזנפלד

המקרה בקצרה:
זוג רכש דירה 'על הנייר' מחברה, הזוג שילם שני תשלומים, וכשהגיע מועדו של התשלום השלישי (14%) הוא איחר בכשנה וחצי בתשלום. לאחר שנה וחצי שילם כ-50% מערך הדירה. בשנת 2017 הזוג ניסה לבדוק אפשרות למכירת דירתם, אך דבר זה לא צלח. בזמן הדיון הדירה נמסרה לזוג אף שמועד המסירה כבר עבר.
התובעים מבקשים: א. פיצוי על איחור במסירת הדירה - 72 אלף ₪, ועוד 10% מערך הדירה שנקבע כפיצוי על הפרה יסודית.
בנוסף, דרשו התובעים שבית הדין יקבע כי הסכמתם בחוזה לתוספת של יחידות דיור היא סעיף מקפח בחוזה אחיד.
לטענת הנתבעת היא לא חייבת לשלם עבור האיחור במסירה, משום שתנאי למסירה בזמן היה עמידה בלוח התשלומים, מה שלא נעשה על ידי התובעים.

פסק הדין בקצרה:
התביעה לפיצוי נדחית, ונקבע מועד מסירה מחייב לדירה, במידה והנתבעת תאחר במסירת הדירה התובעים יהיו זכאים לפיצוי. התביעה לביטול ההסכמה לתוספת קומות- מתקבלת.

נימוקים בקצרה:

א. האם איחור בתשלום פוטר מפיצוי על איחור במסירה
מהחוזה עולה שאיחור בתשלום אחד מהתשלומים גורר אחריו פטור מפיצוי על איחור במסירה, לכן תאריך המסירה נדחה בשנה וחצי כזמן האיחור בתשלום לחברה הנתבעת.

ב. האם ניתן לדרוש העברה לחשבון נאמנות של כספים לפני התקדמות בבנייה?
חוק המכר (דירות) קובע שאסור למוכר לקבל יותר מ-7% מערך הדירה מבלי שעשה פעולות להבטחת הכסף, כמו רישום הערת אזהרה או ערבות בנקאית, במקרה דנן הדברים לא נעשו, אולם התביעה היתה שהתובעים יעבירו את הכסף לחשבון נאמנות.
במצב זה עולות כמה שאלות:
תוקפו של חוק המכר (דירות) – חוק המכר הינו בעל תוקף לפי ההלכה משום דינא דמלכותא דינא, ומשום שהם חוקים לטובת בני המדינה, ואילו באו לידינו גם אנחנו היינו מתקנים אותם (חתם סופר ה, מד והרב אלישיב בפד"ר ו עמ' 382 לגבי טאבו) וכ"כ בשו"ת אגרות משה (ב, סב) שאדם שחותם סתם, חותם על דעת חוקי המלכות, וצריך להתנות במפורש על מנת לסטות מהם. בחוק המכר נקבע שאין להתנות עליו ולהפחית את הקנסות שבו, ובית הדין סבור (כדברי העטרת דבורה חלק ב עמ' 945-946) שקביעה זו תקפה גם לפי ההלכה, ולכן לא ניתן להתנות ולשנות מחוק זה.
פרשנות חוק המכר (דירות) – אולם, בית הדין קבע כי לפי לשון החוק האיסור חל על העברת הכספים למוכר ולא לחשבון נאמנות. בית הדין התכתב עם הממונה במשרד השיכון על חוק המכר, שכתב שלדעתו אין להעביר כספים לחשבון נאמנות במקרה כזה, אמנם דעת קודמו חלוקה עליו. בית הדין הבהיר שאינו מחויב לפרשנות של הממונה, ובמקרה של ספק ידה של הנתבעת על העליונה, משום המוציא מחבירו עליו הראייה, וכן בספק בתקנה מעמידים על דין תורה.
בכל מקרה אין בכך הצדקה לאיחור בתשלום לאחר שהתקיימו התנאים לפי חוק המכר.

ג. תוקפה של ההסכמה לתוספות יח"ד לאור חוק החוזים האחידים
בית הדין קבע שחוק החוזים האחידים תקף לפי ההלכה. זאת, למרות שההלכה הפסוקה היא שאדם החתום על חוזה לא יכול לומר שלא הבין על מה הוא חתום (שו"ע מה, ג, וסא, יג) למעט מקרים דלהלן:
א. אם מופיע בחוזה סעיף לא צפוי (כנסת הגדולה חו"מ קמז, והגרז"ן בתחומין ד, 342 והלאה).
ב. בשטר שנוסח על ידי צד אחד (שו"ת מהריא"ז ענזיל מט ופד"ר ירושלים ב, רכה).
יש לציין כי לא כל הגבלת התנגדות של רוכשים היא לא סבירה, אבל במקרה זה שבו הנתבעת החתימה את התובעים על כך שאין להם רשות להתנגד לשום דבר שייעשה במתחם, מדובר בתנאי מקפח, ולכן הוא בטל.

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

רפאל יצחק בן חנה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.