English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת תולדות

"עשות ספרים הרבה" (קהלת י"ב יב)

איש ימינך בעריכת יואב שורק עפרה תשס"ג (450 עמ' )

הרב דניאל כץ – "ארץ חמדה"

מבין מאות ההרוגים במלחמה שאנו נמצאים בה מזה שלוש שנים, בולטת דמותו של הרב בנימין הרליניג זצ"ל הי"ד שנהרג בידי מרצחים בזמן שטייל באדמת ארץ ישראל. הרב הרליניג היה מהמובילים שפרצו את הדרך התורנית בעולם הישיבות הציוני דתי. היה מראשוני ישיבת כרם ביבנה ולאחר מכן ממחדשי ישיבת מרכז הרב. ומתלמיד הפך לשמש כר"מ. בתחילה בישיבת כפר הראה אם הישיבות התיכוניות ולאחריה בישיבות אלון מורה וקדומים. מכריו ותלמידיו הרבים מתחנות חייו השונות, חברים מתקופת הישיבה ותלמידים צעירים של התיכונית או מבוגרים הישיבה של הכולל באלון מורה ומישיבת קדומים חשו שהרב הרליניג זצ"ל היה דמות של אמת ויושר שמהווה ניגוד מוחלט לחומרנות ולשקר שפשו בעולמנו. הרב יואב שורק, חתנו של הרב, אסף דברים שכתבו וסיפרו מכריו של הרב וסידר אותם ביד אומן בשילוב מוצלח של תמונות ודברי תורה, והציב לפנינו ספר שיש בו לא רק סיפורים מעניינים מחייו של הרב, אלא הוא גם כתב תביעה כלפי הקוראים עד היכן מגעת יכולתו של אדם למסור את עצמו לטובת הציבור לשם שמיים. התיאורים של הרב כאיש חינוך מהוים ספר לימוד למחנכים שלא ניתן למצוא כמותו בשום מכון להוראה. כפי שמתארים התלמידים העיקר היה ההתבוננות .ברב עצמו מעבר למה שדיבר ולימד. הקריאה בספר מרגשת ומעוררת רגשות תיסכול וצער על האי גברא רבא , נסיים בתפילה להקב"ה שיאמר די לצרותנו ונזכה לראות בתשועות ישראל במהרה.      
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.