English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת וישב

שו"ת במראה הבזק: השימוש בגליצרין למאכל ולקוסמטיקה(מתוך ח"א)

 

לימה, פרו                                                                   Lima, Peru

ניסן תשנ"ב

 

שאלה

נתבקשתי להכשיר גליצרין, המיועד לקוסמטיקה. הבסיס למוצר זה הינו שומן, שבתהליכים כימיים מתאדה כולו, ונשאר גליצרין ללא שומן.

יורני כבודו, האם יש מניעה לנתינת תעודה, למוצר זה?

 

תשובה

אין להשתמש בגליצרין, משומן מן החי, לצרכי מאכל. אלא אם הוא מבהמה טהורה ושחוטה כדין.

לעומת זאת, ניתן לעשות שימוש חיצוני במשחות קוסמטיות וכד', שהגליצרין הוא אחד ממרכיביהן. אך אין "לתת הכשר", למוצר זה1 (קרי: שתהיה על המוצר הכתובת "כשר"). אולם, ניתן לכתוב "כשר לשימוש חיצוני בלבד". 

____________________________

[1] אף שאין צריכים לחוש לשיטת הגר"א, ש"סיכה הוא כשתייה" לעניין זה, (עיין בביאור הלכה, או"ח, סי' שכ"ו, ד"ה בשאר חלב וכו' שהביא דבריו), מכל מקום, אי אפשר לכתוב "כשר" בסתמיות על המוצר. והטעם: כיוון שהמשמעות הפשוטה של המושג "כשר" היא, שהמוצר נעשה מחומרים הכשרים לאכילה, יוכל הדבר להטעות יהודים — החוששים עפ"י שיטת הגר"א לחשוב, שכן הדבר במוצר זה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
דוד בן אורה שוקרי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 
 לע"נ
 מרת חנה צדיק ע"ה
נלב"ע י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

 לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.