English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת נשא

שו"ת במראה הבזק: הסעת תינוק לבית הכנסת בשבת על ידי גוי במכוניתו(מתוך ח"ו)

טורינו, איטליה                                            Turin, Italy
שבט תשס"ג

שאלה
בשו"ת במראה הבזק ח"ג תשובה לו התרתם לצורך קירוב טלטול ילדים בשבת לבית הכנסת באמצעות אמירה לנכרי. התרתם גם שם בתשובה לח הבאת זקן לבית הכנסת בשבת ברכב על ידי גוי במקום של פיקוח נפש רוחני. האם מותר להביא תינוק לבית הכנסת בשבת באמצעות גוי שיעשה זאת ברכבו "אדעתא דנפשיה"?

תשובה
אין להתיר1 הסעת תינוק יהודי ברכב לבית הכנסת בשבת גם אם הגוי עושה זאת "אדעתא דנפשיה"2 וגם אם עושה זאת ברכב השייך לו ולא לאביו של התינוק3.
_________

המאבק על צביונה של השבת הוא זה שצריך להנחות את הפוסקים ולכן יש להיזהר מאוד גם במקום שנוכל למצוא היתרים ע"פ כללי הפסיקה הרגילים.
2 אין זה דומה להיתר לטלטל קטנים לבית הכנסת, במקום שנוכחות האם בבית הכנסת היא לצורך "קירוב", שם אין פגיעה באוירת השבת, כמבואר בשו"ת "במראה הבזק" ח"ג תשובה לו.
3בשו"ת "במראה הבזק" ח"ג תשובה לח, ההיתר מבוסס על פיקוח נפש רוחני וגם אז לא הותר הדבר באופן קבוע.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.