English | Francais

Search


שנת תשס"ח | שבת פרשת שמיני

מזוזה לחדר שצורף לחדר קיים

שו"ת "במראה הבזק"(מתוך ח"ג)
ישראל              Israel
תמוז תשנ"ד
מזוזה לחדר שצורף לחדר קיים

שאלה
במסגרת הרחבת הבתים בקיבוץ הרסו קיר והוסיפו חדר בעל שלושה קירות כדי להרחיב את החדר הקודם. בתפר שבין החדר הישן והקטע החדש שהוסיפו, 'הדביקו' חתיכות גבס כדי לכסות על מקום החיבור, כך שנוצר כמין 'צורת הפתח'.
- האם מצב כזה מחייב מזוזה בין שני חלקי החדר?
 
תשובה
אין חיוב מזוזה על מזוזת ה"תפר" שבין שני חלקי החדר, כל עוד נחשב הכול לחדר אחד, מאחר שצורת-הפתח שנשארה שם, איננה מיועדת ליצור חלוקה בין חדרים, אלא לכסות על מקום ה"תפר" ולשמור על יציבות התקרה1. אך אם אמנם תוקם איזו מחיצה לרוחב אותו ה"תפר", כי אז תהיה אותה צורת-הפתח בגדר פתח העשוי לחלוקה, ודינה יהיה שונה.
 
_______________________________________________
 
[1] מנחות לג ע"ב בסוגיית אכסדרה ופצימין שעשויים לחיזוק התקרה. שו"ת "מנחת יצחק" (ח"ז סי' מג).
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.